Проект №4

  • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

    Модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния  етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”