Проект №3

  • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ"

     

    Сайта на програмата с оторизиран достъп е http://internet.mon.bg/ikt/