ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

 •  

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ"  

  с. ГИГЕН общ. ГУЛЯНЦИ обл. ПЛЕВЕН

   

   

   

   

   

  Утвърдил: /Подпис и Печат/

   

  Директор

   

  /Николина Маркова/

   

   

   

  Г Р А Ф И К

   

  за провеждане на поправителна изпитна сесия - август  на учениците от самостоятелна форма на обучение V-ХІІ  клас за учебна 2017/2018 г., както следва:

   

   

   

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължителност

  Зала

   

  БЕЛ ЗП/ЗУЧ - писмен

  30.07.18г.

  08.30

  V, VІ, VІІ

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  БЕЛ-ЗИП/ИУ-писмен

  30.07.18г.

  12.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Математика ЗП/ЗУЧ-писмен

  31.07.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство ЗП/ЗУЧ– писмен

  31.07.18г.

  12.30

  V,VI,VII,

   

  VІІІ,IX

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика ЗП/ЗУЧ-писмен

  01.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика-ЗИП/ИУЧ-писмен

  01.08.18г.

  12.30

  VІІ

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Психология и логика ЗП - писмен

  02.08.18г.

  08.30

  ІХ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право ЗП- писмен

  02.08.18г.

  08.30

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия- ЗП /ЗУЧ-писмен

  02.08.18г.

  08.30

  VІІІ,ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност ЗП-писмен

  02.08.18г.

  08.30

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗИП/ИУЧ

  02.08.18г.

  12.30

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП/ЗУЧ писмен

  03.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VII,

   

  VІІІ,IХ,

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Човекът и природата-ЗУЧ-писмен

  03.08.18г.

  12.30

  V,VІ,

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии ЗП-писмен

  03.08.18г.

  12.30

  VІІ

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗП/ЗУЧ–писмен

  06.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС ЗИП/ИУЧ-практически

  06.08.18г.

  12.30

  VІІІ,ХІ

  5.00 часа

   

  Физкултурен салон

   

  ФВС-ЗП/ЗУЧ-практически

  06.08.18г.

  12.30

  V,VІ,VІІ,

   

   

  3.00 часа

  Физкултурен салон

   

  Химия и ООС-ЗП/ЗУЧ-писмен

  07.08.18г.

  08.30

  VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗП/ЗУЧ-писмен

  07.08.18г.

  12.30

  VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество ЗУЧ-писмен

  08.08.18г.

  08.30

  V,VІ

   

  VІІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество ЗУЧ -практически

  08.08.18г.

  12.30

  V,VІ,

  VІІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ:

  АЕ/РЕ– писмен

   

  09.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,IХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ АЕ/РЕ –

  устен

  09.08.18г.

  12.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,

  0.30 часа

   

  0.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗИП/ИУЧ-писмен

   

  10.08.18г.

  08.30

  V, VІ

   

  VІІІ, ІХ, ХІ, ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство ЗП/ЗУЧ-практически

  10.08.18г.

  12.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,

  3.00 часа

   

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Физика и астрономия-ЗП/ЗУЧ-писмен

  13.08.18г.

  08.30

  VІІ

   

  VІІІ, ІХ, Х, ХІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС-ЗП/ЗУЧ-практически

  13.08.18г.

  12.30

  VІІІ,ІX,Х,ХІ,XIІ

  5.00 часа

  Физкултурен салон

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-писмен

  14.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ

   

  VІІІ, ІХ, Х

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-практически

  14.08.18г.

  12.30

  V, VІ, VІІ

   

  VІІІ, ІХ, Х

  3.00 часа

   

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  Психология и логика-ЗИП-писмен

  15.08.18г.

  08.30

  ІХ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право-ЗИП-писмен

  15.08.18г.

  08.30

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия-ЗИП-писмен

  15.08.18г.

  08.30

  ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност-ЗИП-писмен

  15.08.18г.

  08.30

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП/ЗУЧ-практически

  15.08.18г.

  12.30

  V, VІ, VІІ, VІІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  16.08.18г.

  08.30

  V, VІ

   

  VІІІ, Х, ХІ, ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

  36.

  Информатика-ЗП-писмен

  16.08.18г.

  08.30

  ІХ

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-практически

  16.08.18г.

  12.30

  V,VІ

   

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

   

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  Информатика –ЗП-практически

  16.08.18г.

  12.30

  ІХ

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-писмен

  17.08.18г.

  08.30

  ІХ, Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-устен

  17.08.18г.

  12.30

  ІХ, Х

  00.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

  41

  Химия и ООС-ЗИП/ИУЧ

  20.08.18г.

  08.30

  VІІ

   VІІІ, XІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

   

   

   

  ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

  от  Детелин Христов Георгиев - ръководител на секция „Кибертормоз“ – Д3-КТ (6-9 клас)

   

         В изпълнение на трудов договор № 15 от 16.11.2016 г. и в качеството ми на ръководител на секция „Кибертормоз.”,  № Д3-КТ по проект „Да сбъднем мечтите си!”, BG05M2OP001-3.002-0004, за отчетния период от 01.04.2018г. до 30.06.2018г. извърших следното:

        Дейност №3 „Организиране и провеждане на дейности за създаване на благоприятна среда за пълноценна социализация и интеграция на учениците”.

        През периода са проведени  общо  3 /три/ броя занятия с учениците от секцията като са изработени 15 часа, подробно описани в приложените 3 броя файлове съгласно шаблона от ИСУН 2020 (Приложение № 10 от Ръководството за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на БФП по оперативни оси 2 и 3 на ОП НОИР).

         Особено интересна за учениците бе темата „Технически характеристики на съвременен персонален компютър“, защо в тази лекция „вдигнахме капака“ на компютъра и децата с възхищение откриха колко подреден, но едновременно с това е сложен е вътрешния двор на тази умна машина. Научиха кои са основните технически параметри на компютъра за да могат утре при огромното разнообразие от оферти и предложения за покупка на компютър, да могат да изберат оптималната. Акцентът по втората тема падна основно върху мобилните компютри и техните разновидности. Тук разбира се, учениците бяха в свои води, защото повечето от тях споделиха, че до този момент са сменили по 3-4 смартфони, 2-3 таблети, а повечето от тях вкъщи работят с лаптопи. Изключително приятно им бе да работят с предоставените ни по проекта 10 броя таблети, особено ползвайки скоростната Wi-Fi училищна мрежа. Надпреварваха се да споделят предимствата и недостатъците на мобилните устройства. По темата „Злонамерен софтуер. Превенция и защита“ учениците също участваха много активно, защото един сподели как самозаразил лаптопа си  отваряйки спам, друг как получавал редовно „фишинг съобщение“ за лотарийна печалба от 2 милиона долари и т.н. Повечето деца вече имаха вече болезнен опит от зловредният и злонамерен софтуер и бързаха да го изкажат, като бъдеща превенция на действията на приятелите си. Повечето ученици се убедиха колко важно и наложително е дори такова наглед безобидно нещо като сигурността на паролите ни, които трябва да е максимално разнообразни, достатъчно дълги и трудна за разбиване.

   

  ИЗГОТВИЛ – инж. Детелин ГЕОРГИЕВ

   

   

  ДОКЛАД

  от Елия Занкова Михайлова, ръководител на секция „Млад литератор”,

  клуб „Знания за промяна”  за периода 01.04.2018г. -  30.06.2018г.

   

   

            За отчетния период 01.04.2018г. -  30.06.2018г  бяха проведени 3 занятия по темите : Конкурс за стихотворения и есета,Създаване на електронна стихосбирка, Мултимедийно представяне „Моята любима книга”от глобалната тема Електронна стихосбирка.

         Основни моменти от учебното съдържание бяха: избор на стихотворения и есета, конкурс за най- добро стихотворение/ есе, различаване на жанровете на художествената литература, подбор на стихотворения по личен избор за създаване на електронната стихосбирка.

       Акцентира се върху креативността на учениците и умението да презентират готов продукт.С интерес подбираха информация от хартиен и от електронен носител.

         Изводите от проведените занятия са:

        Учениците мотивират  личната си позиция. Усъвършенстват езиковия усет. Владеят интонацията и пунктуацията в собствените текстове. Изграждат  навици за усет към словото и подбор. Възприемат художествената литература като ценност. Стремят се  към общуване с художествената литература. Развиват творческо въображение. Самостоятелно структурират. Заинтригуват възприемателя.

           

         Ръководител секция - Елия Михайлова

   

   

   

  Доклад за извършена работа

  от   Ели Стефанова Георгиева

    позиция: ръководител на ателие „Изобразително и приложно изкуство“,  № Д4-ИПИ-2

           В качеството ми на ръководител на ателие Изобразително и приложно изкуство през отчетния период от 01.04. 2018 г. до 29.06.2018 г. проведох три занятия с учениците  по темите Автопортрет и 24 май.

          Запознах учениците с пропорциите при  рисуване на човешко лице. Определихме основните етапи при изграждане на автопортрет . Разчертахме  помощна мрежа, върху която всеки ученик скицира своя фотография с молив.Нарисуваха своите автопортрети с моливи с различна мекота, сенки  и светлосенки ,а някои рисуваха и с бои.Темата им беше много забавна и много се смяха на портретите си.

  Обикновено автопортрета се изучава в художествената гимназия, а по-късно и в художествената академия. Това обаче не ни пречи да правим опити  да рисуваме автопортрети.Смятам, че за не професионалисти, автопортретите се  получиха  сполучливи, като за възрастта на нашите ученици.

         По темата  24 май  учениците с голям интерес подбираха елементите  и техниките за изработването  на  поздравитeлни картички, изрязваха, апликираха, лепиха, ползваха различните пънчове,получени по проекта. Разговаряхме за празника на Славянската писменост и култура и приноса на светите братя Кирил и Методий за  популяризира-нето на нашата азбука.

        През отчетния период, учениците развиха своята сръчност и творческо мислене. Изградиха способностите си  за естетически усет и  екипна работа. Доизградиха  уменията си  за работа по определена тема. Усъвършенстваха уменията си за самостоятелна работа и собствен избор. 

   

              Изготвил – Ели ГЕОРГИЕВА

   

   

   

  Доклад ЗА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

  от Евгения Въткова Маркова

  по позиция: ръководител секция „Аз обичам природата”,  № Д3-П-2

  за периода 01.04.2018г.-30.06.2018г.

   

  За отчетния период 01.04.2018г.-30.06.2018г. проведох занятия на тема „Биосфера и екосистема“ със следните  теми :

   

  • Характеристика на биосферата като екосистема.
  • Иглолистната и широколистната гора като екосистеми
  • Други екосистеми на сушата.

   

       Основни моменти от учебното съдържание бяха избор на екосистеми,които  да се охарактеризират,избор на теми за рисунките и за есетата и изпълнение на поставените задачи,да описват общото  и различното между екосистемите,да правят характеристика  на биотичните и абиотичните фактори.

   

  С учениците се проведоха беседи за биосферата и нейните обвивки-атмосфера,хидросфера, литосфера, биосфера.С помощта на интернет се запознаха с абиотични и биотични фактори в  природните екосистеми-светлина, влага, температура, налягане, вятър и други. Разгледаха се различните взимоотношения между организмите-симбиоза, паразитизъм, хищничество, конкуренция. Учениците се научиха  да описват връзката между отделните екосистеми,общото и различното между тях,да определят особеностите на всяка екосистема.Могат да разпознават и описват етажността на растенията и животните и значението и за природата.

  Някои ученици направиха рисунки на екосистема по избор,описаха сухоземна или водна екосистема и разказаха за реки и интересни видове растения и животни.

  С учениците се проведе викторина,занимателни игри за затвърждаване на наученото за биосферата като живата обвивка на Земята.

   

  През отчетния период учениците развиха уменията за самостоятелна работа с предоставена литература по темата,за работа с интернет и извличане на информация по зададената тема.Усъвършенстваха уменията за прилагане на знанията при решаване на занимателни задачи и игри.При изпълнение на задачите развиха творческо въображение,умения за самостоятелна работа.

   

                    

   

                                                                                            Изготвил - Евгения Маркова

   

   

   

  ДОКЛАД

  за извършена рабата от Мирослава Парашкевова Николова

                             по позиция: ръководител секция „Спортни и занимателни игри срещу агресията” № Д3-СЗИ-2

           за периода 01.04.2018г.-30.06.2018г.

   

  За отчетния период 01.04.2018г.-30.06.2018г. проведох занятия на тема „Лека атлетика“и ,, Шахмат“ със следните  теми :

   

  • Бягане на средни разстояния. Щафетно бягане. Висок старт
  • Провеждане на състезание по лека атлетика
  • Подреждане на фигури в шахмата. Ходове

   

       Основни моменти от учебното съдържание бяха участието на учениците в лекоатлетическите бягания и по-конкретно бягането на средни разстояния и щафетното бягане. Започнаха и заниманията по шахмат със запознаването с отделните фигури  и подреждането им върху шахматната дъска.

     На учениците бе разяснено бягането на средни разстояния, начина и мястото на провеждането им. Заедно с това научиха и спецификата при щафетното бягане. Бяха отработени и двата вида бягания, като децата проведоха състезание по лека атлетика, а спортната надпревара беше част от него. По време на състезанието приложиха правилната техника на бягане, коригираха правилното дишане и работеха върху умората и издържливостта по време на бягането. Участие взеха и техните родители, което беше допълнителен стимул в честната и спортменска надпревара.   

     През отчетния период учениците се запознаха и с шахматната игра. Те започнаха разучаването и с разпознаването на фигурите и тяхното нареждане на дъската.

     При изпълнение на задачите развиха творческо въображение,умения за самостоятелна работа,отговорност и колективизъм. Учениците се запознаха с традициите в двата вида спорт и успехите на наши спортисти, медалисти от различни състезания в страната и в чужбина.

   

                 

                                                                                            Изготвил -  Мирослава Николова         

   

   

                 

                                                                                                          

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  е-mail: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

  Прием за осми клас за 2018/2019 г. - 26 ученици

  Профил „ Предприемачески” без разширено изучаване на английски език

   

  I.Профилиращи предмети:

  1. Предприемачество;
  2. География и икономика.

   

  II. Балообразуване:

  -          НВО БЕЛ – 100 х 2 = 200 т.;

  -          НВО Математика – 100 х 2 = 200 т.;

  -          БЕЛ от свидетелството за основно образование – 50 х 1 = 50 т;

  -          Георгафия и икономика от свидетелството за осн. образование – 50 х1 = 50 т.

  Общо 500 точки.

   

  III.График за приемане на документи след 7 клас:
  Подаване на документи за участие в приема - от 20.06 - 26.06.2018 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - 03.07.2018 г.
  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране - 04.07-06.07.2018 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - 12.07.2018 г.
  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране : 13.07-17.07.2018 г.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - 19.07.2018 г
  Подаване на документи за трети етап на класиране - 20.07-24.07.2018 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране -  26.07.2018г.
  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07-30.07.2018 г.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - 02.08.2018 г
  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до 11.09.18г

   

  СУ „ Асен Златаров” с. Гиген разполага с:

  Много добре обзаведени класни стаи
  Висококвалифицирани преподаватели
  Модерни компютърни кабинети с Интернет
  Стая за  занимания по интереси
  Физкултурен салон
  Училищен стол с безплатно столово хранене
  Безплатен транспорт
  Възможност за участие в клубове по интереси и спортни клубове

  Възможност за участие в проектни дейности.

   

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

   

  Г Р А Ф И К

   

  за провеждане на априлска изпитна сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение V-ХІІ  клас за учебна 2017/2018 г., както следва:

   

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължителност

  Зала

   

  БЕЛ ЗП - писмен

  26.03.18 г.

  1. 30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  БЕЛ-ЗИП/ИУЧ

  26.03.18 г.

  13.00

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Математика ЗП-писмен

  27.03.18 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство – писмен

  27.03.18 г.

  14.00

  V,VI,VII,

  VІІІ,IX

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика ЗП-писмен

  28.03.18 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика-ЗИП/ИУЧ-писмен

  28.03.18 г.

  14.00

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Психология и логика ЗП - писмен

  29.03.18 г.

  08.30

  ІХ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право ЗП- писмен

  29.03.18 г.

  08.30

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия- ЗП /ЗУЧ-писмен

  29.03.18 г

  08.30

  VІІІ,ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност ЗП-писмен

  29.03.18 г

  08.30

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗИП/ИУЧ

  29.03.18 г.

  14.00

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП писмен

  30.03.18 г.

  08.30

  V,VІ,VII,

  VІІІ,IХ,

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Човекът и природата-ЗП-писмен

  30.03.18 г.

  13.30

  V,VІ,

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии-писмен

  30.03.18 г.

  13.30

  VІІ

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗП–писмен

  02.04.18 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС ЗИП/ИУЧ-практически

  02.04.18 г.

  12.00

  VІІІ,ХІ

  5.00 часа

   

  Физкултурен салон

   

  ФВС-ЗП-практически

  02.04.18 г.

  12.00

  V,VІ,VІІ,

   

   

  3.00 часа

  Физкултурен салон

   

  І ЧЕ:

  АЕ/РЕ– писмен

   

  03.04.18 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,IХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ АЕ/РЕ –

  устен

  03.04.18 г.

  12.00

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,

  0.30 часа

  0.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Физика и астрономия-ЗП-писмен

  04.04.18 г.

  08.30

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС-ЗП-практически

  04.04.18 г.

  13.00

  VІІІ,ІX,Х,ХІ,XIІ

  5.00 часа

  Физкултурен салон

   

  История и цивилизация-ЗИП/ИУЧ-писмен

  05.04.18 г.

  08.30

  V,VІ,

  VІІІ,ІХ,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство-практически

  05.04.18 г.

  12.00

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Химия и ООС-ЗП-писмен

  10.04.18 г.

  08.30

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗП-писмен

  10.04.18 г.

  14.00

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество-писмен

  11.04.18 г.

  08.30

  V,VІ

  VІІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество-практически

  11.04.18 г.

  14.00

  V,VІ,

  VІІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-писмен

  12.04.18 г.

  08.30

  V,VІ ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-практически

  12.04.18 г.

  13.00

  V,VІ ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х

  3.00 часа

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  Психология и логика-ЗИП-писмен

  13.04.18 г.

  08.30

  ІХ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право-ЗИП-писмен

  13.04.18 г.

  08.30

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия-ЗИП-писмен

  13.04.18 г.

  08.30

  ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност-ЗИП-писмен

  13.04.18 г.

  08.30

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  16.04.18 г.

  08.30

  V,VІ

  VІІІ,,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-практически

  16.04.18 г.

  13.30

  V,VІ

  VІІІ,,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-писмен

  17.04.18 г.

  08.30

  ІХ,Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-устен

  17.04.18 г.

  14.00

  ІХ,Х

  00.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Информатика-ЗП-писмен

  18.04.18 г.

  08.30

  ІХ

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Информатика –ЗП-практически

  18.04.18 г.

  14.00

  ІХ

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  Химия и ООС-ЗИП/ИУЧ

  19.04.18 г.

  08.30

  VІІ

  VІІІ,XІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП-практически

  19.04.18 г.

  13.00

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   З А П О В Е Д

  № РД 18 - 208/ 20.03.2018 г.

   

  На основание чл. 143 ал. 1,  чл.259 от ЗПУО и чл. 42 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр.46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от26.09.2017 г. Издадена от министъра на образованието и науката  и становище на Обществения съвет

   

  ОПРЕДЕЛЯМ:

  Училищен план - прием за учебната 2018/ 2019 година както следва:

  І. Класове:

   

  Клас

   Паралелки

  Профил

  Минимална бройка

  Максимална бройка

  Първи

  1

  Непрофилирана подготовка

  16

  22

  Пети

  1

  Непрофолирана подготовка

  18

  26

  ІІ. Критерий за приемане:

  1.ІІ. Първи клас:

  - Децата да са навършили 7 години в годината на записване;

  - Дацата да са посещавали ДГ;

  - Заявление от родителя;

  - Удостоверение за завършена подготвителна група от ДГ.

  - При голям брой кандидати за прием в І клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

  - дете с трайни увреждания над 50%;

  - дете с двама починали родители;

  - други деца от семейството, обучаващи се в училището;

              2. ІІ. Пети клас:

                   - Учениците да са завършили успешно четвърти клас;

                   -  Да имат удостоверение за завършен четвърти клас;

                - Заявление от родителя за записване на ученика в пети  клас.

               -  При голям брой кандидати за прием в V клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

               -  дете с трайни увреждания над 50%;

               -   дете с двама починали родители;

               -  други деца от семейството, обучаващи се в училището;

           III. Срок за записване.

          1.III. В първи клас:

               – за първо класиране: от 30. 05. 2018 г. – до 15. 06. 2018 г.

               – за второ класиране: от 15. 06. 2018 г. – до 20. 06. 2018 г.

        При наличие на свободни места записването на първокласници продължи до   15.09.2018 година.

          Местата на незаписаните деца в посочените срокове се считат за свободни.    

         Обявяване на резултатите с приетите ученици  от първо и второ класиране –  на видно място в училище.

            2.III. В пети клас.    

                - за първо класиране от 04. 06. 2018 – до 08. 06. 2018 г.

                - за второ класиране от 11. 06. 2018- до 15. 06. 2018 г.

  При наличие на свободни места записването на ученици в пети клас може да продължи до 15. 09. 2018 година.

  Местата на незаписаните деца в посочените срокове се считат за свободни.    

  Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо и второ класиране –  на видно          място в училище.

           ІV. Организиране на целодневна организация на учебния процес.

   

   За учебната 2018/ 2019 година целодневна организация на учебния процес ще се осъществява за всички ученици от І – VІІ клас, след подадено заявление от родителя до 15. 06. 2018 година.

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

   

  Директор на СУ „ Асен Златаров” с. Гиген

   

   

   СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

   

  Г Р А Ф И К

   

   

  за провеждане на януарска изпитна сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение

  в V-ХІІ  клас за учебна 2017/2018 г., както следва:

                                                                                                                                                                                  

   

   

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

                Директор на СУ „ Асен Златаров” с. Гиген

   

   

   

   

  Средно училище „Асен Златаров” село Гиген,община Гулянци,област Плевен

  Email:sou  gigen@abv.bg;тел.06562/2123;0878711842

            

   

  Утвърждавам:

   

  Николина Маркова

   

  Директор на СУ”Асен Златаров”

   

   

  График за провеждане на консултации с ученици за учебната 2017/2018година

   

                                                                                  

  Учител

  Учебен предмет

  Ден

  Стая

  Час

   

  М.Георгиева

  НУП

  Понеделник

  Стая І клас

  11.30-12.05

  2.

  В.Николова

  НУП

  Четвъртък

  Ком. Кабинет

  12.20-12.55

   

  Зоя Фашева

  НУП

  Вторник

  Ком. Кабинет

  12.20-13.00

   

  Ем.Йорданова

  НУП

  Сряда

  Стая ІV клас

  13.00-13.40

   

  Е.Михайлова

  БЕЛ

  Четвъртък

  Ком.

  Кабинет

  13.00-13.40

   

  П.Монова

  История и цивилизация

  Петък

  Стая VІІІ клас

  13.00-13.40

   

  Д.Пейчева

  АЕ

  Петък

  Ком. Кабинет

  13.00-13.40

   

  Й.Николова

  География и икономика

  Понеделник

  Стая

  ХІ клас

  13.50-14.30

   

  Л.Георгиева

  БЕЛ

  Сряда

  Стая VІІІ клас

  14.00-14.40

   

  Евг.Маркова

  Биология и ЗО

  Четвъртък

  Стая VІІ клас

  13.00-13.40

   

  Ели Георгиева

  ХООС

  Понеделник

  Стая ІХ клас

  13.00-13.40

   

  Д Георгиев

  ИТ

  Понеделник

  Ком. Кабинет

  14.00-14.40

   

  Катя Гечевска

  Математика

  Вторник

  Стая І клас

  13.00-14.40

   

  Д. Мушатов

  История и цивилизация

  Понеделник

  Стая ХІІ клас

  13.50 – 14.30

   

  М.Николова

  Руски език

  Сряда

  Ком. кабинет

  14.55– 15.35

   

   

   

   

  Средно училище „Асен Златаров” село Гиген,община Гулянци,област Плевен

  Email:sou  gigen@abv.bg;тел.06562/2123;0878711842

            

   

  Утвърждавам:

   

  Николина Маркова

   

  Директор на СУ”Асен Златаров”

   

   

  График за провеждане на консултации с ученици за учебната 2017/2018година

   

                                                                                  

  Учител

  Учебен предмет

  Ден

  Стая

  Час

   

  М.Георгиева

  НУП

  Понеделник

  Стая І клас

  11.30-12.05

  2.

  В.Николова

  НУП

  Четвъртък

  Ком. Кабинет

  12.20-12.55

   

  Зоя Фашева

  НУП

  Вторник

  Ком. Кабинет

  12.20-13.00

   

  Ем.Йорданова

  НУП

  Сряда

  Стая ІV клас

  13.00-13.40

   

  Е.Михайлова

  БЕЛ

  Четвъртък

  Ком.

  Кабинет

  13.00-13.40

   

  П.Монова

  История и цивилизация

  Петък

  Стая VІІІ клас

  13.00-13.40

   

  Д.Пейчева

  АЕ

  Петък

  Ком. Кабинет

  13.00-13.40

   

  Й.Николова

  География и икономика

  Понеделник

  Стая

  ХІ клас

  13.50-14.30

   

  Л.Георгиева

  БЕЛ

  Сряда

  Стая VІІІ клас

  14.00-14.40

   

  Евг.Маркова

  Биология и ЗО

  Четвъртък

  Стая VІІ клас

  13.00-13.40

   

  Ели Георгиева

  ХООС

  Понеделник

  Стая ІХ клас

  13.00-13.40

   

  Д Георгиев

  ИТ

  Понеделник

  Ком. Кабинет

  14.00-14.40

   

  Катя Гечевска

  Математика

  Вторник

  Стая І клас

  13.00-14.40

   

  Д. Мушатов

  История и цивилизация

  Понеделник

  Стая ХІІ клас

  13.50 – 14.30

   

  М.Николова

  Руски език

  Сряда

  Ком. кабинет

  14.55– 15.35

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ с.Гиген

   

   

   

  Правилник

   

  за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение     за учебна 2017/2018 година

   

   

   

  I.Общи положения

   

  1.Самостоятелната форма на обучение се организира за лица:

   

  - навършили 16 години - по желание

   

  - наказани по чл. 199, ал. 1, т.5 от ЗПУО

   

  Необходими документи:

   

  а/ Заявление до Директора на СУ „Асен Златаров”за записване в само-стоятелна форма или желаещ да продължи обучението си в тази форма на обучение през настоящата учебна година, което се входира в срок до 14.09. включително.

   

  б/ Удостоверение за завършен клас, ако не се е обучавал в СУ „Асен Злата-ров”Гиген.

   

  в/ Учебната година започва на 15.09 и приключва на 15.09 следващата година.

   

  г/ Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по соб-ствено желание.

   

  д/ Заповед на директора за наложено наказание по чл. 199, ал.1 т.5 он ЗПУО

   

   

   

  II.  Задължителна общообразователна подготовка

   

  1 Учениците се обучават по утвърдени за дневна форма на обучение учебни планове

   

  2.Учениците се готвят самостоятелно, като имат право да посещават консул-тациите по различните учебни предмети, според графика за консултации, утвърден от Директора, получават конспекти от учителите по съответния предмет, ползват училищната библиотека.

   

   

   

  III.Изпити в процеса на обучение

   

  1. Учениците се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, съгласно чл.25,ал. 1, т.4 от Наредба № 3 /15.04 2003г.за системата на оценяване,  чл. 23 – чл. 34 и чл(38 от Наредба № 11/ 20. 09. 2016 година за оценяване на резул-татите от обучението на учениците според утвърдените учебни планове.

   

  2. Изпитите се провеждат съгласно изискванията по чл.29б, ал.2 от Наредба № 3 и № 11 за системата на оценяване   - писмен, устен и практически.

   

  3. Писмените изпити са с времетраене три астрономически часа за учениците от гимназиален етап , по два астрономически часа - за прогимназиален етап.

   

  4.Практическите изпити с продължителност три астрономически часа.

   

  5.Устните изпити - не повече от 30 минути

   

  6.Изпита по чужд език е в две части - писмен и устен.

   

  7 .Изпита по информатика и информационни технологии е в две части - писмен и практически.

   

  8.Изпита по ФВС е само практически.

   

  9. Изпита по Музика и Изобразително изкуство V-VIII е писмен и практически, а в IXклас – писмен.

   

  10. Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части е средно-аритметична от оценките, поставени във всяка част.

   

  11. Ученици, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет от ЗП или ЗИП на редовна и поправителни сесии, или не са се явили, повтарят класа.

   

  12. Ученик, подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за съответната учебна година, но не  се явявал на изпити, се счита за преуста-новил обучението си за съответната учебна година.

   

   

   

  IV. Организация на учебния процес

   

  1. Учениците се явяват на една редовна сесия през учебната година и две поправителни сесии. Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците януари, юни и септември.

   

  1-ва редовна сесия от 10.01.2018г. до 30.01.2018 г.вкл.

   

  1-ва поправителна сесия от 01.04.2018 г. до 01.05.2018 г.вкл.

   

  2-ра поправителна сесия от 10.08.2018 г. до 11.09.2018 г.вкл.

   

  2. Получилите слаби оценки по учебен предмет от ЗП,ЗИП и избираеми учеб-ни часове на редовните и поправителни сесии повтарят класа, като се явяват само на поправителни изпити през следващите сесии при спазване на посо-чения по-горе ред.

   

  3.Ученици, който не са се явили по даден предмет и повтарят класа имат пра-во да се явяват и на редовна сесия на предметите, на които не са се явили предходни години.

   

  4.При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици задължително се явяват на приравнителни изпити за изравняване с новия учебен план.

   

  Резултатите от обучението на учениците се отразява в книга за резултатите на учениците  и в личен картон на ученика в самостоятелна форма на обучение.

   

   

   

  V. Приключване на пълния курс на обучение

   

   Държавни зрелостни изпити

   

  1. След успешно приключване на целия курс на обучение, учениците подават заявление за явяване на държавни зрелостни изпити за получаване на дипло-ма за средно образование в срокове, определени със заповед на Министъра на МОН.

   

  2.Държавните зрелостни изпити са два задължителни и трети, който е по желание на ученика.

   

  Първият задължителен ДЗИ е по БЕЛ, втория задължителен - по предмет от общообразователната подготовка по избор на ученика. ДЗИ се провеждат съгласно изискванията на чл.24 от ЗНП и Наредба № 3 /17.05.2004г за орга-низацията и провеждането на ДЗИ. След успешното им полагане учениците получават диплома за средно образование.

   

  3.Неуспешно положилите ДЗИ, по свое желание могат да получат удосто-верение за завършен XII клас.

   

  4.Учениците се явяват на неограничен брой изпитни сесии до успешно пола-гане на изпитите.

   

  5.Оценките от ДЗИ са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

   

   

   

  Настоящият правилник  е неразделна част от Правилника за устройството и дейността на училището. 

   

   

   

   

   

  Едно незабравимо и красиво лято за учениците от СУ „ Асен Златаров

   

  Лятната ваканция за учениците от СУ „ Асен Златаров”с.Гиген беше изпълнено с много емоции и незабравими моменти. Благодарение на участието им в Проект BG05M2OP001-3.002-0004 „Да сбъднем мечтите си !”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получаващи международна закрила” учениците имаха възможност да посетят красивите курортни места: Рибарица, Априлци и к. к. „ Свети Константин и Елена”.

  През месец юни учениците от първи - четвърти клас и от седми и осми клас бяха на „зелено училище” в с. Рибарица в хотел” Света Екатерина”. В рамките на седем дни за тях бяха подсигурени много и разнообразни мероприятия: занимания с аниматор, разходки из планината, запознаване с различните видове растителност, посещение на исторически забележителности, лобното място на Бенковски, посещение на басейн, много спортни игри и тематични вечери: на таланта, на народните танците, карнавал.

  В началото на юли учениците от пети – седми клас за седем дни бяха в град Априлци в хотел „Панорама”. За тях лятото беше незабравимо с разходките из планината, до интересния светещ кръст и естествено басейнът, в който водата се подгряваше със соларни батерии.

  Благодарение на участието си в проекта някои от учениците от осми – десети клас за пръв път почиваха на море. За тях участието им в „ синьото море” в к. к. „ Свети Константин и Елена „ през месец август ще остане едно незабравимо лято, изпълнено със смях, нови запознанства и приятелства. По време на престоя си на морският бряг те спортуваха, плажуваха и се разхождаха. Вечерите бяха изпълнени с интересни и забавни игри под ръководството на аниматор. Запознаха се с техни връстници от България и Русия. Бяха впечатлени от спортният режим на почиващите от Русия ученици, спортисти в различни клубове. Посетиха интересни места в морската ни столица: морската градина, морска гара и др.

  За всички участници  в „зелените” и „синьо” училище емоциите преживени там ще останат неповторими спомени  завинаги в сърцата им.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

   

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

  УТВЪРДИЛ:

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

   

   

   

   

   

   

   

  ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

  НА   СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ» (2016-2020)

   

   

   

   

   

   

   

  Приет на педагогически съвет с Протокол № 13 от 11. 09. 2017 г.

   

   

   

  1. Цели, дейности и инструменти за реализация на  Стратегията за развитие на
  2. Планът за реализация на  Стратегията за развитие на СУ „ Асен Златаров” (2016-2020) е съгласуван с целите на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година, Закона за предучилищното и училищно образование и конкретно с Държавните образователни стандарти по чл.22 от Закона.

   

  ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1:

   

  1.1.      РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА.

   

   

   

   

  Дейности

   

  Отговорни лица, институции и организации; срокове

  Финансиране

          Индикатори

  срок

   

  отговорник

  Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието

  1.1.

  Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието като национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста на промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите образователни цели.

   

  Август 2016

   

  Директор

  не изисква средства

  Утвърден план за изпълнение на стратегическите цели. Актуализирани вътрешни правлиници.

  1.2.

  Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите.

   

  Срок

  Август 2016

   

   

  Директор,, председатели на постоянни комисии

  не изисква средства

  Актуализирани вътрешни нормативни актове

  Да

  Не.

  1.3.

  Изграждане на училищна система за качество.

   

  Март 2017

  Директор,

  Средства за консултанти

  Изградена система за качество

  Да

  Не

   

  1.3.1

  Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество.

   

  Февруари 2017

  Директор, пр. На комисии

  Средства за консултанти

  Разработен и утвърден училищен стандарт.

  -          Да

  -          Не

  Публикуване на интернет страницата на училището на вътрешна система за управление на качеството.

   

  1.3.2.

  Адаптиране на политики за постигането на образователните цели спрямо ЗПУО и стандартите./чл.174, ал.2,ЗПУО/

   

  Септември 2017

  Директор, председатели на постоянни комисии

  не изисква средства

  Разработени актуални вътрешни нормативни актове.

  -          Да

  -          Не

   

  1.3.3.

  Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка – всяка година. съгласно изискванията на Стандарта за учебния план, приемането им с решение на педагогическия съвет, съгласуване с обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.Утвърждаване от директора на училището.

  Септември 2017

  ПС- приемане

  Директор-утвърждаване

  не изисква средства

  Разработени и утвърдени училищни учебни планове – по паралелки за 1, 2, 5,6, 8 и 9  клас / за 2017-2018 год./

  -          Да

   

   

  1.3.4.

  Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. /чл.19, ал.1 от Стандарта за организация на дейностите/

  Септември 2017

  Училищна комисия, ПС

  не изисква средства

  Разработена и утвърдена програма за целодневна организация / за 2017-2018 год.

  1.3.5.

  Изграждане на училищни екипи за:

  ü  подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

  ü  изграждане на позитивен организационен климат;

  ü  утвърждаване на позитивна дисциплина;

  ü  развитие на училищната общност

   

  Септември 2016

  ПС

  Екипи

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  не изисква средства

  1. Изградени училищни екипи за

  ü  подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

  ü  изграждане на позитивен организационен климат;

  ü  утвърждаване на позитивна дисциплина;

  ü  развитие на училищната общност. /за 2017-2018 год./

   

  1.3.6

   

   

   

  Предефиниране на политики, приоритети и ценности.

   

  Август 2017

  ПС

  не изисква средства

   

  1.3.6.1

  Ясно дефиниране на системата от индикатори за контрол и инспектиране на образователната институция

  Септември 2017

  Директор,Пед. съвет,

  не изисква средства

  Разработени индикатори за контрол и инспектиране на образователната

  1.3.6.2

  Запознаване със Стандарта за инспектиране и изготвяне на вътрешна система за ефективен мониторинг  и контрол. /

   

  2017

  Директор,учителиПед. съвет

  не изисква средства

   

  Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси

  2.1.

  Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти;

  2016, 2017,

  2018,

  2019,

  Директор,

  не изисква средства

  Осигурени помещения;

  Обучения;

  Техника;

  Други необходими ресурси.

  2.1.1.

  Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти.

   

  2016, 2017,

   

  ПС

  не изисква средства

  Изградени училищни екипи за разработване на проекти

  2.1.2

  Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти.

   

  2017,

  2018,

  2019,

  2020

  Комисия за квалификация

  Съгласно предвидените в бюджета 1%

  Проведени обучения на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти.

  2.2.

  Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета.

  Постоянен

  Директор,счетоводител,АСД

  Не изисква средства

   

  2.2.1.

  Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в образователната институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО:

  ü  Счетоводна политика на образователната институция.

  ü  Процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение

  ü  Процедура по осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции

  ü  Система за двоен подпис

  ü  Инструкция за вътрешния контрол във връзка с поемането на задължения и извършване на разход.

  ü  Инструкция за предварителния  контрол във връзка със завеждането и изписването на краткотрайни и дълготрайни активи

  ü  Работна инструкция за контрол върху общинската собственост.

  Февруари 2018

  Директор,счетоводител, АСД

  Не изисква средства

  Разработени и актуализирани документи по СФУК / за 2017-2018 год./

  -          Да

   

   

  2.2.3.

  Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна уредба

   

  Декември 2016 –февруари 2017 – спрямо Стандарта за финансиране

  Директор, счетоводител

  Не изисква средства

   Разработен и актуализиран бюджет от 01.01.2018 съгласно Стандарта за финансиране на институциите.

   

  2.2.4.

  Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън бюджетните приходи.

  постоянен

  Директор, счетоводител,

  Не изисква средства

  1.Публикувани  на сайта на училището:

  -Бюджет на училището;

  -Отчети по тримесечия, полугодия и календарна година;

  2.Процедура за възлагане на обществена поръчка.

  3.Обществени поръчки на училището /хранене, ремонти, доставки и др./

  2.2.5.

  Разработване на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства от дарения, спонсорство, наеми, проекти и др.

  Февруари

  2018

  Директор,счетоводител,

  не изисква средства

  Разработени процедури по постъпване и разходване на извънбюджетните средства

   

  2.3.

  Наличие на приходи на училището.

   

   

   

   

  2.3.1

  Осигуряване на инвестиции в образователната институция и тяхното законосъобразно, целесъобразно и икономично използване.

  постоянен

  Директор, счетоводител,

   

  Относителен % приходи от наеми, проекти, спонсорства дарения спрямо общия бюджет.

  2.3.2.

  Осигуряване на прозрачност на финансовото управление чрез публикуване на плана и отчета по бюджета, процедурите за обществени поръчки и др. финансови документи на интернет страницата на институцията;

  Януари 2018

  Директор, счетоводител,

  Не изисква средства

  Публикувани на сайта на училището:

   

  2.3.3.

  Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по проекти и програми, дарения, наеми, спонсорство и др..

   

  При възможност

  Директор, счетоводител, училищни комисии за разработване на проекти

  Не изисква средства

  Брой договори за привличане на алтернативни източници за финансиране.

   

  Дейност 3. Квалификация

  3.1.

  Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за педагогическите специалисти на вътрешно училищно ниво;

  Септември 2017

  Директор, ПС

  1% от бюджета или съгласно КТД

  -Относителен дял (%) на педагогическите специалисти, участвали през календарната година в продължаваща квалификация.

   -Относителен дял (%) на педагогическите спициалисти, участвали през календарната година в 16 учебни часа .

  -Относителен дял (%) на педагогическите специалисти, участвали през календарната година в дългосрочни обучения над 60 учебни часа по видове образователни институции.

  3.1.1.

  Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Глава XIот Закона –„Учители, директори и други педагогически специалисти“ и повишаването на тяхната квалификация в Раздел три от същата глава.

  2016

  Директор,

  Не изисква средства

  Проведен педагогически. съвет и обучение на педагогическия екип

  Да

  Не

  3.1.2.

  Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в училище и провеждане на ефективни обучения с доказан резултат съобразно придобитите нови компетентности.

  Септември 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

  учители, председатели на училищни екипи

  не изисква средства

  Проведени анкети за допитване

   

  3.1.3.

  Изработване на  План за квалификация, съобразен с изискването педагогическите специалисти  да повишават квалификацията си с не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране и не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки./чл.223 ЗПУО /;

  Септември 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

   учители, председатели на училищни екипи

  не изисква средства

  Изработен план

   

  3.1.4.

  Насочване повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати./ 224, ал.2 ЗПУО/

  постоянен

  Училищни екипи за квалификация

  не изисква средства

   

  3.1.5.

  Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на членовете на колектива  чрез учене през целия живот.

  Постоянен

  Директор

  Съгласно предвидени в бюджета средства за награди.

  Утвърден механизъм за мотивация

  3.1.6.

  Мултиплициране и практическо приложение на добрия педагогически опит, получен по време на квалификационната дейност.

  Постоянен

  Всеки пед.специалист

  200лв. – 500лв. за консумативи

  Проведени дни на отворени врати

   

  3.2.

  Планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност за педагогическите специалист, проведена от други институции

  Начало на учебна година

  Председатели на комисии

  не изисква средства

   

  3.2.1.

  Изграждане на система за външна квалификация. /От регистъра/.

   

  Март 2018

  Директор, учители, председатели на екипи, комисии

  не изисква средства

  Изградена система за квалификация

  3.2.2.

  Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации.

  Постоянен

  Директор, учители, председатели на екипи, комисии

  1%

  Съгласно КТД

   

  3.3.

   Споделяне на ефективни практики.

   

  Постоянен

  Всеки пед.специалист

  не изисква средства за вътрешни практики;

  командировъчни в зависимост от мястото на посещения

  Проведени съвместни уроци с учители-новатори

  3.3.1.

  Изграждане на механизъм за популяризиране на добрия педагогически опит.

   

  Председатели на комисии

  не изисква средства

  Изграден механизъм

  3.3.2.

  Споделяне на резултатите от обученията и мултиплициране на добрия педагогически опит чрез различни форми на изява:

  - Дни на отворени врати, събирания на Педагогическите екипи по ключови компетентности и др.

  - Осигуряване на условия за популяризиране на добрия педагогически опит – по направления – /клубове, техника, постери и др.- по направления - хуманитарно, природонаучно, технологично, изкуства и спорт

   

  Всеки пед.специалист

  До 1000лв.

   

  Дейност 4. Нормативно осигуряване.

  4.1.

  Осигуряване на достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището;

  постоянен

  Директор, библиотека

  не изисква средства

  или само за поддръжка на училищен уеб сайт

   

  4.1.1.

  Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция /справка СФУК/

  - Инструкция за вътрешна комуникация;

  - Правилник за документооборота

  Февруари 2018

  Директор, счетоводител

  не изисква средства

  Утвърден правилник за движение на информацията

  4.1.2.

  Запознаване на педагогическия екип със Стандарта за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване и Стандарта за информация и документите.

  Октомври 2016

  Директор, библиотекар,

  не изисква средства

  Изградена вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция.

   

  4.1.3.

  Изграждане на автоматизирано библиотечно обслужване

   

  Декември 2016

  Директор,

  Средства за абонамент около 400лв.

  Действаща библиотека

  4.2.

   Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини;

  постоянен

  Директор,

  не изисква средства

   

  4.2.

  Осигуряване изрядно водене на училищната документация

  постоянен

  .директори, учители

  Средства за класьори, папки, библиотеки, стелажи

   

  4.2.1.

  Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация;

   

  постоянен

  Директор

  Не изисква средства

  Брой осъществени проверки;

  Брой констативни протоколи без препоръки.

  4.2.2.

  Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на Стандарта за информация и документите.

   

   

  Училищна експертна комисия по архивиране

  Средства за електронно архивиране около ???

  първоначален ремонт на архива – 10000 лв.

  Наличие на училищен архив

  Актуализиран правилник за архивиране на документите;

  Изработена номенклатура на делата съгласно изискванията на Държавен архив -

  4.3.

  Поддържане състоянието на библиотечната информация съгласно изискванията на Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване.

  постоянен

  учители

  В зависимост от нуждите

   

  4.3.1.

  Набавяне на справочна и художествена българска литература

  постоянен

   

  Сума, в зависимост от заявените бройки и нуждата за училището

  Набавена справочна и художествена българска литература; Да

   

  4.3.2.

  Справочна и художествена англоезична литература

  постоянен

   

  Сума, в зависимост от заявените бройки и нуждата за училището

  Набавена справочна и художествена англоезична литература; Да

   

  4.3.3.

  Философска и психологическа литература

   

  постоянен

   

  Сума, в зависимост от заявените бройки и нуждата за училището

  Набавена философска и психологическа литература - Да

   

  4.3.4.

  Методическа литература и др.

   

  постоянен

   

  Сума, в зависимост от заявените бройки и нуждата за училището

  Набавена методическа литература и др.- Да

   

  4.3.5.

  Провеждане на инвентаризация съгласно сроковете в нормативната уредба.

  Декември всяка година- 2020г.

  Комисия за  инвентаризация:счетоводител, библиотекар

  Не изисква средства

  Проведена инвентаризация съгласно сроковете в нормативната уредба. - Да,

   

  Дейност 5. Училищен персонал.

  5.1.

  Разработване на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на персонала;

   

   

  Директор

   

  Не изисква средства

   

  5.1.1.

  Вътрешни указания за осъществяване на подбор при назначаване на персонал, за сключване и прекратяване на трудови договори.

   

   

  Директор

   

  Не изисква средства

  Утвърдени вътрешни правила и процедури за назначаване и съкращаване на персонал.

  5.1.2.

  Инструкция за вътрешна комуникация;

   

   

  Директор

   

  Не изисква средства

   

  5.2.

  Създаване на механизъм за откритост и прозрачност при вземане на управленски решения;

   

   

  Директор

   

  Не изисква средства

  Утвърден механизъм

  5.2.1

  Правилник за вземане на управленски решения.

   

   

  Директор

   

  Не изисква средства

  Утвърден правилник

  5.2.2

  Политика на сътрудничество със заинтересованите лица при вземане на управленски решения, свързани с развитието на образователната институция.

   

   

  Пед. Съвет, обществен съвет,

   

  Не изисква средства

  Утвърден  механизъм за откритост и прозрачност при вземане на управленски решения.

  5.3.

  Създаване на правила за делегиране на права

   

  Директор

   

  Не изисква средства

  Утвърдени правила

  5.3.1.

  Разработване на процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение.

   

  Директор

   

  Не изисква средства

  Утвърдена процедура

  5.3.2.

  Процедури по разрешение, одобрение, оторизация и разделяне на отговорностите.

   

  счетоводител

  Не изисква средства

  Утвърдени  правила за делегиране на права

  5.4.

  Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите

   

  Комисия по качество,ръководство, .счетоводител, учители

  Не изисква средства

  Утвърдени  критерии за оценка труда на учителите и служителите –

  Да

  5.4.1.

  Изработване на критерии за поощряване на педагогическите специалисти с морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование /Чл. 246. (1) от ЗПУО/

   

  Комисия по качество,ръководство, счетоводител, учители

  Не изисква средства

  Утвърдени критерии

  5.4.2.

  Адаптирани критерии за диференцирано заплащане труда на педагогическите и непедагогически специалисти съгласно стандарта за финансиране.

   

  Комисия, счетоводител

  Не изисква средства

   

  5.4.3.

  Адаптиране на вътрешните правила за работната заплата спрямо стандарта за финансиране.

   

  счетоводител

  Не изисква средства

   

  5.5.

  Осигуряване на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото образование

   

  Комисия по качеството

  Не изисква средства

   

  5.5.1.

  Изграждане на комисия за управление на качеството на образованието като помощен,консултативени постоянен работен орган към директора на  училището за оказване на подкрепа при управление на качеството в институцията

   

  Комисия по качеството

  Не изисква средства

   

  5.5.2.

  Регламентиране на задължения, правомощия, състав и време за заседания на комисията в правилника за устройството и дейността на образователната институция. /Стандарт за управление на качеството/.

   

  Комисия по качеството

  Не изисква средства

   

  5.6.

  Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности

   

  Координиращ екип за  подкрепа на личностното развитие

  Не изисква средства

   

  5.6.1.

  Вътрешни политики за допълнителна подкрепа и ресурсно подпомагане.

   

   

  Координиращ екип за  подкрепа на личностното развитие

  Не изисква средства

   

  5.6.2.

  Регламентиране съвместната дейност на ръководството, класните ръководители и екипите за подкрепа на личностното развитие.

   

   

  Координиращ екип за  подкрепа на личностното развитие

  Не изисква средства

   

  5.6.3.

  Изграждане на система за менторство на новоназначени педагогически специалисти и условия за приемственост при заместване.

   

  Комисия

  Не изисква средства

  Утвърдена система

  5.7.

  Създаване на правила за качество на административното обслужване.

   

  Комисия

  Не изисква средства

  Утвърдени правила

  5.7.1.

  Антикорупционна програма;

   

   

  Комисия

  Не изисква средства

  Утвърдена програма

  5.7.2.

  Работна инструкция за регистриране и разглеждане на сигнали за корупция.

   

  Комисия

  Не изисква средства

  Утвърдена инструкция

   

   

   

   

   

  ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:

   

  ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА.

   

   

              Дейности

  Отговорни лица, институции и организации, срокове

  Финансиране

  Индикатори

  срок

  отговорник

  Дейност 1. Индивидуална среда на ученика

   

  Разработване на мерки за адаптиране на ученика  към училищната среда

   

   

  Не изисква средства

   

  1.1.

  Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване;

   

   

  не изисква средства

   

  1.2.

  Изграждане на система за охрана и сигурност с видео-наблюдение и жива охрана.

   

   

  Съобразно конкретните нужди.

  Изградена система за охрана и сигурност

  1.2.1

  Изграждане на механизъм с мерки и дейности за адаптиране на ученика към училищната средата и условията в различните форми на обучение, сътрудничество на училището с външни партньори и осигуряване на условия за интерактивно учене.

   

   

  Не изисква средства

  Изграден механизъм с мерки и дейности за адаптиране на ученика към училищната средата

   

  1.2.2.

  Актуализация на Оценката на риска на физическата среда от Службите по трудова медицина и изпълнение на конкретните предписания спрямо Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване.

   

  Служби по трудова медицина

  500 лв.

  Актуализирана оценка на риска – Да, не

  1.2.3.

  Изграждане на КУТ, ГУТ и училищни Комисии по безопасност и здраве и уреждане в правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете;

   

  Директор

  не изисква средства

  Действащи комитети и групи по условия на труд

  1.3.

  Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за конкретната учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл.31, ал.3 и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.

   

  Директор,

  не изисква средства

   

  1.4.

  Създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности;

  -Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности.

   

  Пед.специалисти

   

  Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности – клубове  и др.

   

  1.5.

  Осигуряване на условия за неформално и информално учене.

   

   

  не изисква средства

   

  1.6

  Осигуряване на алтернативни форми на обучение:

  - самостоятелна форма.

   

  Директор, пед. специалисти

   

  Осигурени алтернативни форми на обучение.

   

  1.7.

  Осигуряване на условия за интерактивно учене.

   

  Директор, пед. специалисти

   

  Осигурени условия за интерактивно учене.

  1.7.1

  Създадени възможности за приложение на ИКТв образователния процес по всички учебни предмети;

   

   

  Директор, пед. специалисти

  Мултимедиийни проектори, бели дъски, екрани, лаптопи;

  Средства за софтуери.

  Наличие на достъпни източници:

  -Научна литература за подготовка на педагогическите специалисти;

  -Методически помагала на електронен и хартиен носител;

  -Интернет платформа за справочна литература;

  -Кабинети и стаи с интерактивна образователна среда;

  1.7.2.

  Разработване от страна на педагогическите специалисти на свои модели на интерактивни добри педагогически практики;

   

  Пед. специалисит

  Не изисква средства

   

  1.7.3.

  Осъществяване на контрол по планирането на материала по учебните предмети и разработване на различни образователни материали (вкл. интерактивни методи на преподаване)

   

  Директор, пед. специалисти

  не изисква средства

  Брой проверки за педагогически контрол, свързан с интерактивния образователен процес.

  1.7.4.

  Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от ученето;

   

  Директор, пед. специалисти

  не изисква средства

   

  1.7.5.

  Създаване условия за използване на интерактивни техники за окуражаване на учениците да правят връзки и да участват активно в учебния процес. /Стандарт 14 – професионалния профил/

   

   

  Мултимедиийни проектори, бели дъски, екрани, лаптопи;

  Средства за софтуери.

  Създадени условия за използване на интерактивни техники

  Дейност 2. Изграждане на училището като социално място.

  2.1.

  Създаване условия за интегриране на ученици със СОП;

   

   

  В зависимост от нуждите на училището

   

  2.2.

  Запознаване със Стандарт за приобщаващото образование; Изготвяне на програма за осигуряване на равен достъп до образование;

   

   

  Не изисква средства

   

  2.3.

  Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин;

  -Програма за превенция на ранното напускане от училище.

  -Участие в различни форми на сътрудничество с неправителствени организации, регионалните управления по образование, органите за закрила на детето и др.

   

   

  не изисква средства

  Утвърдени мерки

  за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин

  2.4.

  Изграждане на правила за разрешаване на възникнали конфликти;

  - Изграждане на механизъм за превенцията и разрешаването на конфликти и търсене на  подкрепа и партньорство в и извън общността

  - Създаване на правила в училищните общности за решаване на конфликти в дух на сътрудничество с цел постигане на бързи и обосновани резултати посредством използването на доказани стратегии за решаване на конфликти.

  - Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието.

   

   

  не изисква средства

  Изградени правила за разрешаване на възникнали конфликти

  2.5.

  Реализиране на дейности за превенция и разрешаване на конфликти;

   

   

  Средства за лектори и консултанти, консумативи за организирани срещи,

   

  2.5.1.

  Съвместна работа на педагогическия съветник с класните ръководители по изпълнение на Програмата за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.

   

   

  не изисква средства

   

  2.5.2.

  Осигуряване на практически опит в интеркултурното сътрудничество за учащи се и преподаватели.

   

   

  не изисква средства

   

  2.6.

  Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището;

   

   

   

  Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището;

  2.6.1.

  Интернет страница на училището;

   

   

  Софтуерни и технологични разходи

  Интернет страница на училището;

  Да, Не

  2.6.2.

  Електронен дневник;

   

   

   

  не изисква средства

  Електронен дневник;

   Не

  2.6.3.

  Електронни портфолиа на учители;

   

   

   

  не изисква средства

  Електронни портфолиа на учители;, Не

  2.7.

  Осигуряване на начини и средства за разпространяване на информацията:

   

   

   

  Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището;

  2.7.1.

  Провеждане на ефективна медийна политика

   

   

  не изисква средства

   

  2.7.2.

  Поддържане интернет страница на училището

   

   

  не изисква средства

   

  2.7.3.

  Активно включване на учениците в дейността на групите по интереси

   

   

   

   

  не изисква средства

  Брой издания

  2.7.4.

  Поддържане на училищния сайт с актуална информация.

   

   

   

  не изисква средства

  Наличие на училищен сайт с актуална информация.

   

   

   

  ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ

   

   

   

   

  Дейности

  Отговорни лица, институции и организации, срокове

  Финансиране

  Индикатори

    Срок

  Отговорници

  Дейност 1: Учебна дейност

   

  1.1.

  Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на уроците, включващ:

   

   

   

   

  1.1.1.

  Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен с ДОС и учебния план на училището. Предварително планиране целите на урока. Тяхното ясно формулиране и правилно обосноваване

   

   

   

  не изисква средства

  Планира предварително цели на урока и ги операционализира според особеностите на учебния материал, мястото на урока в системата от уроци по темата, нивото на подготовка на класа, потребностите на учениците

  1.1.2.

  Съобразяване на урочното планиране  с учебната програма и с резултатите от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво при необходимост

   

   

   

  не изисква средства

  При годишното и урочното планиране се съобразява с учебната програма и с резултатите от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво в

  при необходимост.

  1.1.3.

  Гъвкаво  променяне на годишното и урочното планиране  при необходимост

   

   

  не изисква средства

   

  1.1.4.

  Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове.

   

   

  не изисква средства

  Има механизъм за промяна на годишното и урочното планиране съобразно потребностите на учениците

  1.1.5.

  Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за затвърдяване съгласно изискванията на ДОС за общообразователната подготовка и ДОС за оценяване.

   

   

  не изисква средства

  Осъществява актуализация на опорни знания и умения, имащи връзка с учебното съдържание, предвидено за усвояване

  1.1.6.

  Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на подготовка и различните потребности на учениците.

   

   

  не изисква средства

  Прилага диференцирано обучение според равнището на справяне на учениците

  1.1.7.

  Предварителна подготовка на учебни материали за урока.

   

   

  Средства за материали

  За урока има подготвени разнообразни учебни материали, съответстващи на различните стилове на учене на учениците.

  1.1.8.

  Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с информационни съобщения и др.

   

   

  не изисква средства

  Учениците са включени в предварителната подготовка на урока;

  Да, понякога,

   

  1.2.

  Изграждане на ясна и методически обоснована структура на урока:

   

   

   

   

  1.2.1.

  Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на  урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и защитата й.

   

   

   

  не изисква средства

  Ясна и методически обоснована структура на урока

   

  1.2.2.

  Открояване на структурни елементи, които са предпочитани и очаквани от учениците.

   

   

   

  не изисква средства

  Да

  1.2.3.

  Целесъобразно управляване на урочното време и постигане на баланс между отделните структурни елементи.

   

   

   

  не изисква средства

  Структурните компоненти на урока се разпределят равномерно във времето

   

  1.2.4.

  Осъвременяване  и актуализиране на учебното съдържание от страна на учителя.

   

   

   

  не изисква средства

  1.Преподаваното учебно съдържание съответства на изискванията на учебната програма по предмета.

  1. Съдържанието на изложението е адекватно на поставените цели, като се съобразява с възможностите, интересите и потребностите на учениците.

  2.Осигурява връзка между съдържанието на настоящия урок и предходни уроци и по-рано изучаван материал

  3.Учениците са включени в предварителната подготовка на урока.

  1.3.

  Планиране и използване на ИКТ в урока

   

   

   

   

  1.3.1.

  Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението.

   

   

  1% от бюджета

  Утвърдена система за квалификация на учителите

  1.3.2.

  Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци.

   

   

  не изисква средства

  Брой разработени уроци

   

  1.3.3.

  Осигуряване на обучения за методически насоки за работата с интерактивно съдържание в мултимедийна и електронна среда

   

   

  1% от бюджета

  Осигурени методически насоки

   

  1.3.4.

  Интерактивен подход на обучение, създаване условия за формиране на умения за правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал -

   

   

   

  не изисква средства

  Използва ефективно интерактивни методи

  Да

   

  1.3.5.

  Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност

   

   

   

  не изисква средства

   

  Дейност 2: Оценяване и самооценяване

   

  2.1.

  Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици.

   

   

   

   

   

  2.1.1.

  Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Разясняване на педагогическите специалисти на целите и подходите за тълкуване на резултатите: нормативен, критериален, смесен, както и функциите на оценяването – диагностична, прогностична, констатираща, информативна, мотивационна, селективна.

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.1.2

  Прилагане на разнообразие от форми за проверка и оценка на постиженията на учениците (формални, неформални, вътрешни, външни форми на оценяване, самооценяване и взаимно оценяване).

   

   

  не изисква средства

   

  2.1.3.

   Осигуряване на възможности за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучения и информално учене.

   

   

  Не изисква средства

   

  2.2.

  Изготвяне на критерии за оценяване,  известни на учениците

   

   

  Не изисква средства

   

  2.2.1.

  Разработване и утвърждаване на училищни "стандарти" /училищни добри практики/ за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях.

   

   

  не изисква средства

   

  2.2.2.

  Провеждане на ежегодни информационни кампании в началото на учебната година с ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване.

   

   

  не изисква средства

   

  2.2.3.

  Прилагане на еднаква система и единни изисквания за оценяване при различни учители по един предмет.

   

   

  не изисква средства

   

  2.2.4.

  Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи предварителното му оповестяване на учениците и на родителите. Наличие на доказателства, чрез които това може да бъде доказано.

   

   

  Не изисква средства

   

  2.2.5.

  Валидиране на професионални знания,умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене по условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение/ чл.1, ал. 4 от ДОС за оценяване/.

   

   

  Не изисква средства

   

  2.3.

  Обсег на използването на ИКТ при оценяването по учебни предмети от професионална подготовка.

   

   

  Не изисква средства

   

  2.3.1.

  Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на политики за подобряване на резултатите

   

   

  Не изисква средства

   

  2.3.2.

  Генериране на данни в системата:

  -Средните резултати на училището от националното външно оценяване,

  -средните резултати за областта,

  -средните резултати за страната,

  -представяне на средните резултати на учениците по пол и за език, на който най-често се говори в семейството.

   

   

  Не изисква средства

   

  2.3.3.

  Публично оповестяване на данните.

   

   

  Не изисква средства

   

  2.4.

  Разработване на вътрешни нормативни актове, които да гарантират  ритмичност на оценяването.

   

   

   

   

   

  2.4.1.

  Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяванетосъгласно чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.4.2.

  Установяване на входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове, в триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване.

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.4.3.

  Установяване на дефицитите от входното равнище и  предприемане на мерки за преодоляването им.

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.4.4.

  Провеждане на текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване.

   

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.5.

  Изграждане на умения у учениците за самооценяване чрез използване на адекватни критерии и показатели.

   

   

   

   

  2.5.1.

  Аргументирано устно и писмено оценяване / чл.13,ал.3 ДОС оценяване/.

   

   

  не изисква средства

   

  2.5.2.

  Направляване на учениците да преценяват и самооценяват, за да знаят какво трябва да развият у себе си.

   

   

  не изисква средства

   

  2.5.3.

  Разяснение пред  учениците на методиката за групови изпитвания /чл.15 ДОС – оценяване/ При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

   

   

   

  не изисква средства

   

  Дейност 3:Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик

   

  3.1.

  Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците.

   

   

   

   

  Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците

   

  3.1.1.

  Изграждане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно образование:

  -Подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

  -Изграждане на позитивен организационен климат;

  -Утвърждаване на позитивна дисциплина;

  -Развитие на училищната общност. /174, ал.2 от ЗПУО/

   

   

   

  Не изисква средства

   

  3.1.2.

  Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях.

  /Приработата с учениците институциите в системата на предучилищното и училищното образование основават дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. Чл.174, ал.5 от ЗПУО/

   

   

  Не изисква средства

   

  3.2.

  Изграждане на умения за работа в екип в паралелката

   

   

   

   

  3.2.1.

  Създаване на условия за проектно учене;

   

   

  Финансиране по проект

   

  3.2.2.

  Използване на интерактивни методи на обучение с доказан ефект върху изграждане умения за работа в екип.

   

   

  В зависимост от приложения метод

  Умения за работа в екип

   

   

  3.3.

  Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките

   

   

   

  Установена от учителя позитивна атмосфера в паралелките

  3.3.1.

  Планиране и реализация на дейности по:

  -осигуряване на обучение и възпитание  в здравословна, безопасна и сигурна среда;

  -зачитане на учениците като активни участници в образователния процес;

  -получаване на информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията на учениците;

  -осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците;

  -осигуряване на индивидуално консултиране по проблеми, свързани с тяхното поведение и взаимоотношенията с връстници, родители и учители. /чл.208, ал.1 от ЗПУО/

  -осигуряване на условия за участие в проектни дейности за формиране на знания, учения и нагласи за здравословен начин на живот.

  -екологично възпитание чрез проектни дейности, хепънинги, състезания и др. /Чл. 171. (1) ЗПУО – Права на учениците/

   

   

  Не изисква средства

   

  3.3.2.

  Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план чрез формите на ученическо самоуправление.

   

   

  Не изисква средства

   

  3.3.3.

  Подпомагане на учениците за получаване на съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на тяхното мнение по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността

   

   

  Не изисква средства

   

  3.3.4.

  Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта.

   

   

  Средства за материални награди

   

  3.3.5.

  Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището

   

   

  Не изисква средства

   

   

  Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението 

  4.1.

  Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО и ДЗИ.

   

   

   

  Не изисква средства

  1.Относителен дял ( в %) на учениците, успешно положили изпитите от НВО към общия брой ученици съответно в ІV, VІІ и Х клас

  2. Относителен дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни зрелостни изпита към допуснатите до зрелостни изпити

  4.2.

  Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. /чл. 124, ал.2 от ЗПУО/.

   

   

  Не изисква средства

  Проведени допълнителни обучения. Относителен дял ( в %) на учениците на поправителен изпит към общия брой ученици

   

  4.3.

  Перманентно консултиране на учениците, полагащи поправителен изпит и изготвяне на програми за допълнителна работа по учебни предмети или модули.

   

   

  Не изисква средства

  Проведени конкултации.

  Относителен дял ( в %) на повтарящите ученици към общия брой ученици

   

  4.4.

  Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължанаване на обучението по общата при постигане изискванията на учебната програма

  /На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения".

  (8) Когато се установи, че учениците по ал. 7 са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се преустановява./чл.120, ал.7 и 8 от ЗПУО.

   

   

  Не изисква средства

  Прекратени индивидуални програми.

  Относителен дял (в процент) на успешно завършилите (и получили документ) ученици със СОП.

   

   

  4.5.

  Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по различни причини.

   

   

  Не изисква средства

  Относителен дял ( в %) на отпадналите по различни причини от обучение

   

  Дейност 5: Надграждане на знания и умения

  5.1.

  Организиране от училището състезания, конкурси и др.

   

   

  Средства за награди от училищен награден фонд и спонсори

  Организирани и реализирани от училището състезания, конкурси

   

  5.2.

  Планиране и реализация на дейности, мотивиращи  учениците заусвояване на допълнителни знания и умения

  - Организиране на „Празници на словото“ – БЕЛ /Стандарт – усвояване на БКЕ/ - ПРИОРИТЕТ – РОДНОЕЗИКОВАТА ПОДГОТОВКА /Маратони на четене, състезания по декламаторско майсторство, дефилета на литературни герои, рицари на книгата, състезания по грамотност и др/.;

  - Партньорство с община Благоевград и мултиплициране на добрите практики чрез покана за участие на други училища от града и региона.

  - Хепънинг – „Да пазим природата“, „Зелена планета“ – организиране и провеждане на инициативата в партньорство с РУО и мултиплициране на добрия опит сред образователните институции от Югозападния регион.

   

   

  Средства за награди от училищен награден фонд и спонсори, съобразно броя на учениците.

  Реализирани дейности, мотивиращи  учениците за усвояване на допълнителни знания и умения.

   

  5.3.

  Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

  Най-голяма активност – в начален етап:-….състезания

   

   

   

   

  Средства за награди от училищен награден фонд и спонсори

  Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

   

  5.4.

  Изграждане на екипи за работа по проекти

   -„Да научим“ – учители по география и икономика

  -„Поуки от природата“- учители по география и икономика и химия и опазване на околната среда;

  -„От бедност към благоденствие“- учители по география и икономика;

  -Програми и проекти на МОН –учители по ИТ и учители по предмети.

   

   

   

  Не изисква средства

  Изградени екипи за работа по проекти

  Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения

  6.1.

  Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие.

  - Планиране, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво.

  - Създаване на условия за повишаване на квалификациятавкл. Финансови.

  - за придобиване на следдипломна квалификация;

  - за придобиване на докторска степен – 3 доктори, 3 докторанти, двама от които пред защита. /стандарт 14/

   

   

   

  Не изисква средства

  Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо броя на заявилите такава.

  6.2.

  Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-призьори на състезания, олимпиади и др.

  .

   

   

   

  Не изисква средства. Наградите са осигурени от институциите-партньори

  Брой учители, подготвили ученици-призьори на състезания, олимпиади и др.

   

   

   

   

   

   

  ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:

   

  ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦЯ НА УЧЕНИЦИТЕ.

   

   

   

   

   

  Дейности

  Отговорни лица, институции и организации, срокове

   

  Финансиране

   

  Индикатори

    Срок

  Отговорник

  Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социалицията на децата.

   

  1.1.

  Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с представителите на ученическото самоуправление и родителите

   

   

   

  не изисква средства

  Утвърден план на възпитателната дейност в партньорство с представителите на ученическото самоуправление и родителите

  1.2.

  Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в съответствие с техните потребности, способности и интереси.

   

   

  не изисква средства

  Утвърдена система за  възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището

  1.3.

  Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално консултиране по възрастови проблеми

   

   

  не изисква средства

   

  1.4.

  Създаване на система за поощрения и награди на ученици и учители за активно включване в извънкласните  и извънучилищни дейности.

   

   

  Награден фонд на училището

  Утвърдена система за поощрения и награди на ученици и учители за активно включване в извънкласните  и извънучилищни дейности

  1.5.

  Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност. Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите компетентности.

   

   

  не изисква средства

  Наличие на функциониращи различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност.

   

  1.6.

  Назначаване на педагогически съветници и психолози в училище/там където е няма/ и организация на работата им за активна подкрепа на възпитателната дейност

   

   

   

  Изисква средства от бюджета (щатна бройка)

  Наличие на педагогически съветници и психолози в училище и организация на работата им за активна подкрепа на възпитателната дейност

  1.7.

  Популяризиране на добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в извънкласни и извънучилищни прояви.

   

   

   

  не изисква средства

  Брой споделени  добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в извънкласни и извънучилищни прояви.

  1.8.

  Разработване и реализиране план на Дейност на УКБППМН.

  -Изготвяне на системен периодичен анализ на резултатите от дейността на комисията;

   

  -Предприемане на мерки за подобряване на резултатите.

   

   

  Съгласно предвидените дейности в програмата за превенция.

  Изготвен план и аналитичен отчет на УКБППМН

   

   

   

  Предприети мерки за отстраняване на противообществените прояви.

  Дейност 2: Инициативи по основнu направления на възпитателната дейност

  2.1.

  Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище.-На ниво паралелки;-Чрез формите на ученическото самоуправление;-Чрез изяви в училищните медии;-Чрез проекти и програми;-Чрез съдействие от компетентни органи.-Чрез партньорство с институции по чл. Чл. 49. (1), т.2, 3 и т.5.

   

   

  не изисква средства

  Брой реализирани дейности за преодоляване на агресията в училище

  2.1.1.

  Кариерно ориентиране и консултиране;

   

   

  не изисква средства (ЦКО)

   

  2.1.2.

  Превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици;

   

   

  не изисква средства

   

  2.1.3.

  Педагогическа и психологическа подкрепа.

  -Чрез осигуряване на обща подкрепа /чл.178 от ЗПУО/:

  . екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

   . кариерно ориентиране на учениците;

  . занимания по интереси;

  . библиотечно-информационно обслужване;

  . грижа за здравето;

  . дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

  -Чрез осигуряване на допълнителна подкрепа

   

   

  не изисква средства

   

  2.2.

  Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия

   

   

  не изисква средства

   

  2.3.

  Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните мерки за работа с тях и семействата им

  -Провеждане на професионално подготвени анкети за констатиране социалния статус на учениците.

   

   

  не изисква средства

   

   

   

   

   

   

   

   

  Средства за консумативи съобразно броя на участниците в анкетирането.

   

   

   

   

   

  Брой проведени анкети, брой срещи и разговори с доказан ефект.

  2.4.

  Индивидуално консултиране на ученици по проблеми, свързани с тяхното поведение, с взаимоотношенията с връстници, родители, учители или с психичното, личностното и интелектуалното им развитие.

   

   

  не изисква средства

  Брой разговори, наблюдения и проучвания

   

  2.5.

  Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот.

  -Здравни беседи;

  -Дискусии с представители на здравни организации

  -Обучения;

  -Състезания.

   

   

   

  не изисква средства

   

   

  Брой проведени здравени беседи; дискусии с представители на здравни организации; обучения; състезания в училището.

  2.6.

  Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците

   

   

   

   

  Брой реализирани дейности с екологична насоченост.

  2.7.

  Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности.

  -Патриотичен календар на класа.

  -Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни история – разписани инициативи за всеки празник, вкл.

  -Творби на учениците и възможности за публикуването освен в училищните, и в местни и национални медии.

   

   

  не изисква средства

  Брой реализирани дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности

   

  2.8.

  Ритуализация на училищния живот.

  -Патронен празник;

  -Символи и ритуали.

   

   

  .

  Брой реализирани дейности по ритуализацията в училището.

   

   

   

   

  ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО

   

            РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ  РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ.

   

   

   

   

   

  Дейности

  Отговорни лица, институции и организации, срокове

   

  Финансиране

   

  Индикатори

   

  Срок

  Отговорник

   

   

  Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование

   

   

   

  Изграждане на механизъм за партньорство между преките участници в училищното образование.

   

   

   

   

  Утвърден механизъм и система  за партньорство.

  1.1.

  Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива) – Система за наставничество или менторство.

   

   

   

  не изисква средства

  Разработена система за наставничество.

   

  1.2.

  Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане на професионални училищни общности.

   

   

   

   не изисква средства

   

  1.3.

  Изграждане на комисии за включване на учителите в управлението на промените в училището и оказване на доверие при взимането на управленски решения с дългосрочен ефект.

   

   

   

   

  не изисква средства

   

   

  Разработване и утвърждаване на система от специални мерки за   училищно партньорство, създаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при  работа с родители, ученици и общественост.

   

   

   

   

   

  2.1.

  Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.2.

  Планиране и реализиране на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.3.

  Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетентности, училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.3.1.

  Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез  организиране на родителски срещи и тематични инициативи на паралелките. /187, ал.2, т.5 ЗПУО

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.3.2.

  Реализиране на дейности за удовлетворяване на родителите по конкретни въпроси - проучвания чрез анкети, интервюта и др.

   

   

   

  не изисква средства

  Брой реализирани дейности

  2.3.3.

  Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности.Чл. 208. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо/.

  -Коледни конкурси;

  -Празници на словото;

  -Училищни изложби;

  -Форуми за превенция на агресията и насилието

  -Дарения за деца в тежко социално

   

   

  Средства събрани от благотворителни дейности и награден фонд.

  Брой проведени инициативи с включване на родители.

   

  2.4.

  Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения спрямо ЗПУО и Стандартите.

   

   

  не изисква средства

  Брой проведени родителски срещи в училището с отделните паралелки.

   

  2.5.

  Създаване на функциониращо „Училище за родители” с превантивни функции

   

   

  не изисква средства

   

  2.6.

  Дейност на училищното настоятелство

   

   

   

  не изисква средства

   

  Дейност 2: Външно партньорство

   

   

  2.1

  Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление:

   

   

   

   

   

   

  2.1.1.

  Партньорство с висши училища и с представители на работодателите и на юридически лица с нестопанска цел при разработване на програми за избираемите модули за придобиване компетентности в рамките на профилираната подготовка, определени в учебни програми, утвърдени от директора на училището.

   

   

  не изисква средства

  Наличие на разработени съвместни програми за избираем модули с висши училища.

   

   

  2.1.2.

  Партньорство с висши училища, община Гулянции РУО – Плевен при организирането на националните и регионални състезания, на които училището е домакин.

   

   

  не изисква средства

  Брой проведени съвместни състезания и прояви.

   

   

  2.1.3

  Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, реализирането и управлението на национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието

   

   

  не изисква средства

  Получена реална подкрепа от община, областна администрация.

   

   

  2.2.

  Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията

   

   

  не изисква средства

  Брой срещи с институции:

  -                    Агенцията за закрила на детето

  -                    структурите на полицията

  -                    Представители на с местната общественост

  -                    Социални партньори.

   

  2.3.

  Взаимодействие с местната общественост

   

   

  не изисква средства

   

   

  2.4.

  Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, вътрешнонормативни документи, предложения, мнения, становища за и по политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база на институцията

   

   

  не изисква средства

  Съвместно разработени и утвърдени Вътрешни правила за работната заплата, Училищни критерии за диференциране труда на учителя и др.

   

   

  2.5.

  Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност, и разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции. Участие на родителите  при определянето на план-приема в училището.

   

   

  не изисква средства

  -Проведени заседания на педагогическия съвет с присъствието на представители на родителската общност;

  -Взети съвместни решения;

  -Съгласуване и утвърдени училищни нормативни актове.

   

  2.6.

  Удовлетвореност на училищните партньори по конкретни въпроси-проучвания чрез анкети, интервюта и др.

   

   

  не изисква средства

  Изготвени анкети за проучвания.

  Установена хармония в дух на сътрудничество.

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»
  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

  УТВЪРДИЛ:
  ДИРЕКТОР - НИКОЛИНА МАРКОВА

   

   

   

  ГРАФИК
  за провеждане на втори Час на класа през учебната 2017/2018 година

   

   

   

  Преподавател

  Час

  Стая

  Ден от седмицата

   

  Детелин Георгиев

  13.00 - 13.45

  Стая VІІ клас

  Понеделник

   

  Мирослава Николова

  14.10 - 14.55

  Стая ІV клас

  Сряда

   

  Огнян Георгиев

  13.00 – 13.45

  Стая VІІІ клас

  Понеделник

   

  Елия Михайлова

  14.00 – 14.45

  Стая ІХ клас

  Сряда

   

  Петя Монова

  13.00 – 13.45

  Стая Х клас

  Понеделник

   

  Диан Мушатов

  13.00 – 13.45

  Стая ХІІ клас

  Понеделник

   

  Йорданка Николова

  13.00 – 13.45

  Стая ХІ клас

  Понеделник

   

  Валентина Николова

  12.20 – 13.05

  Ком. кабинет

  Сряда

   

  Зоя Фашева

  12.20 – 13.05

  Стая Х клас

  Четвъртък

   

  Емилия Йорданова

  12.20 – 13.05

  Стая ІV клас

  Четвъртък

   

  Мариана Георгиева

  12.20 – 13.05

  Стая І клас

  Сряда

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

   

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842 

   

   

  УТВЪРДИЛ

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

   

  ДИРЕКТОР НА СУ „ АСЕН ЗЛАТАРОВ”

   

   

   

   

   

   

   

   

  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  ЗА  ПЕРИОДА 2016 – 2020 година

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СТРАТЕГИЯ за РАЗВИТИЕ на УЧИЛИЩЕТО

   

  презпериода 2016– 2020година

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Четиригодишната Стратегия за развитие на СУ „Асен Златаров” за периода 2016г. – 2020 г. е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство в сферата на образованието реализирано в училището. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за европейско развитие на училището и за изграждане на личности. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора в СУ „Асен Златаров”, и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.  

   

   

   

  ВИЗИЯ

   

          1. СУ ”Асен Златаров” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с четири етапа на средна образователна степен:

   

           - начален етап: 1. – 4. клас, съгласно ЗПУО

   

           - прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно ЗПУО

   

           -  първи гимназиален етап: 8.-10. клас, съгласно ЗПУО

   

           - втори гимназиален етап :11.-12. клас- профилирана подготовка, съгласно ЗПУО

   

  2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

   

           3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

   

           4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

   

           5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

   

           6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

   

           7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

   

           8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

   

           9. Ще продължим да работим активно по програми на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности,чрез участия в оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

   

           10.Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности в проект-„Твоят час”.

   

           11. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, , както и традиционните форми на предходния проект:  „Училищен плод“,настоящия ”Училищно мляко”,и бъдещи проекти.

   

           12. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.

   

           13. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на с.Гиген.

   

   

   

          

   

  МИСИЯ

   

   

   

           1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

   

           2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности .

   

           3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

   

           4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

   

           5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

   

           6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

   

           7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

   

           8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

   

   

   

  ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

   

   

   

   

   

        1. Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

   

        2. Формиращо оценяване и самооценяване.

   

        3.Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

   

       4. Висок професионализъм на педагогическия екип.

   

       5.Ефективна управленска дейност

   

       6.Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

   

    7.Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

   

   

   

   

   

    1. Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

   

     2. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

   

      3. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предметии развитие на умения за учене през целия живот.

   

      4.Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

   

      5. Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

   

      6.Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране.

   

   

   

  РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

   

   

   

   

   

  - Разширяване на автономността на субектите в училище.

   

  - Хуманизация на процеса на образование.

   

  - Иновативност и творчество.

   

  - Толерантност и позитивна етика

   

   

   

  ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

   

                                                          

   

  - Чрез средства от бюджета на училището.

   

  - Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.

   

  - Чрез кандидатстване по проекти.

   

  - Чрез дарения.

   

   

   

   

   

  ПЛАНИРАНЕ и РЕАЛИЗАЦИЯ на ДЕЙНОСТИ,

   

  ПРОИЗТИЧАЩИ от ПРИОРИТЕТИТЕ на УЧИЛИЩЕТО

   

   

   

  По 1-во Приоритетно направление

   

   

   

   Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание                       

   

   

   

   

   

   ЦЕЛИ: 

   

  1.  Осигуряване на качествено и ефективно образование.

   

  2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.

   

  3. Успешно участие във външното и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.

   

  4. Засилване на възпитателната работа с  учениците с оглед пълноценно личностно развитие.

   

  5. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпи-тание, потребителска култура, физическа активност и спорт.

   

  6.  Развитие на компютърните умения на училищната общност.

   

  7. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност, проектна работа и др.). 

   

   

   

  ЗАДАЧИ:

   

   1.  Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и същест-вено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдър-жание и овладяване на компетентности.

   

  2.  Издигане равнището на родноезиковата подготовка, най-вече акцент върху грамотността (български език и математика).

   

  3.   Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език.

   

  4.   Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.

   

  5.   Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на за-ложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индиви-дуалната и диференцирана работа с учениците.

   

  6.   Диференциация  на  обучението  по  посока  на желания  и възмож-ности  по следните основни направления - математика, български  език  и литература, биология и здравно образование, чужди езици и информационни технологии.

   

  7. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.

   

  8.  Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците.

   

  9.  Реализация на гражданското образование.

   

  10. Запазване едносменния режим на обучение и задържане на децата в училище чрез увеличаване броя на групите за ЦДО

   

  11. Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-историческото наследство.

   

  12. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване

   

  13. Приемане на учебен план с обучение в ЗУП и профилирана подготовка за  задържане на учениците, обучаващи се в училището и привличане на такива от други училища.

   

  14. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за прив-личане и задържане на ученици. Извършване на перспективен прием за ученици в прогимназиален и гимназиален етап на средна образователна степен, с цел продължаване на образованието в нашето училище.

   

  15.  Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:

   

  15.1.  поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал

   

  15.2.   използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;

   

  15.3.   извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;

   

  15.4.   реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;

   

  15.5.   успешно въвеждане на нови учебни програми

   

  16. Професионално ориентиране на учениците, завършващи основно и средно образование, съобразно техните интереси и възможности.

   

  17. Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите общ-ествени реалности.

   

  18.  Стриктно спазване на изискванията:

   

   18.1.   за безопасност на труда и Правилника за устройство и дейността на училището, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;

   

  18.2.    на заложените основни принципи в “Етичен кодекс за работа с подрастващи”;

   

  18.3.    за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непедагогически персонал;

   

  18.4.    за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;

   

  19. Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани видео-лекциии) и интерактивни уроци.

   

  20. Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие.

   

  21. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.

   

  22. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите ученици.

   

  23. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.

   

  24.  Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности и изграждане на достъпна архитек-турна и образователна среда в училището.

   

  25. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.     

   

   

   

  По 2-ро Приоритетно направление

   

   

   

  Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение

   

   

   

  Цели: 

   

  1.  Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите работещи в училището.

   

  2.  Продължаване на изградената система за квалификация.

   

  3.  Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическата колегия.

   

  4.  Повишаване на изискванията към работата на учителя.

   

  5.  Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск от отпадане.   

   

   

   

  ЗАДАЧИ: 

   

  1.  Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повиша-ване личната квалификация от всеки учител или възпитател. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагоги-ческата колегия.

   

  2.  Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция и интернет.

   

  3.  Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професио-нално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.

   

  4.  Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.

   

  5.  Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.

   

  6.  Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението чрез засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване за-дълженията произтичащи от ППЗНП и вътрешните правилници и наредби.

   

  7.  Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми. 8.  Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни ком-пютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерак-тивни методи на преподаване и информационните технологи.

   

  9.   Изработка на тематични годишни планове, програми ЗУП и СУП, план на МО по културно-образователни области, план за провеждане часа на класа на компютър по типови бланки.

   

  10.  Обмен на информация и съобщения чрез e-mail.

   

  11. Участие във всички форми за квалификация организирани на регио-нални ниво.

   

  12. Квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане.

   

  13. Използване   на  електронни  документи   от  задължителната  училищна документация.

   

  14. Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотива-цията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.

   

  15. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти.

   

  16. Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на учениците.

   

  17. Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеж-дане външно и вътрешно оценяване.

   

  18. Подкрепа за учители, работещи с надарени деца.

   

  19. Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищ-ната документация – подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни планове. 

   

   

   

  По 3-то Приоритетно направление

   

   

   

  Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище

   

   

   

  Цели: 

   

  1.  Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насо-чени към развитие на творческия потенциал на учениците.

   

  2.  Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учени-ците за работа и живот в информационното общество 

   

  3.  Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището

   

  4.  Поддържане  на интернетсайт на училището с възможности за поста-вяне на въпроси,  даване  на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постиже-ния на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.

   

  5.  Превръщане на училището в информационен център с публикуване за свободен достъп на тематични разпределения, разработени теми, вътрешни нормативни документи, бланки, рисунки, поезия, снимки и други, на учи-лищните сървъри.       

   

   

   

  ЗАДАЧИ:

   

  1.  Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.

   

  2.  Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен ха­рактер.

   

  3.  Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.

   

  4.  Съвместна  работа с НПО, които включват в дейността си работа с под-растващи.

   

  5.  Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на уче-ническия отдих и извънкласни дейност

   

  6.  Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове дейност.

   

  7.  Организиране на спортни състезания по различни видове спорт,  дома-кин на които е училището.

   

  8.  Участие в културните празници на местно и районно ниво.

   

  9.  Организиране на информационни дейности в училището на местно и районно ниво за учители, администрация и ученици.

   

  10. Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

   

  11. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.

   

  12.  Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание.

   

  13.  Реализиране на условия за достъп и участие в международни образо-вателни програми и подобряване на условията за мобилност.

   

  14.  Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресур-си, специализирани учебни помагала и услуги (виртуална лаборатория по химия, физика, онлайн симулация на реални процеси и научни експерименти).

   

  16.  Засилено чуждоезиково обучение и обвързване на резултатите с рав-нищата, дефинирани в Европейската езикова рамка.

   

  17.  Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучи-лищни дейности и Националния спортен календар на МОН.

   

   

   

  По 4-то Приоритетно направление

   

   

   

   Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взиска-телност на родителите. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруд-нения

   

   

   

  Цели:

   

  1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.

   

  2. Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, улесняващо   получаването   на желаното и по-качествено образование от всички точки на света.

   

  3. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.

   

  4.  Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени.

   

  5.  Развиване ефективността на връзката учител-родител.

   

  6.  Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.

   

  7. Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.

   

  8.  Чрез творческото развитие на учениците да се работи ак­тивно в посока утвърждаване на училището не само като образо­вателен, но и като духовен и културен център.        

   

   

   

   ЗАДАЧИ:

   

  1.  Развиване на достъпа до новите информационни технологии.

   

  2.  Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в СУП и ЗУП.

   

  3.  Диференцирана работа с учениците със специални образователни възможности и специфични образователни интереси.

   

  4.  Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет в класни и административни стаи и кабинети на училището.

   

  5.  Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с творческото развитие на подраства­щите.

   

  6.   Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални проблеми на учениците.

   

  7.   Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности.

   

  8.  Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образо-вателни   потребности   чрез   осигуряване   на   архитектурен,   информа-ционен   и комуникационен достъп в училището.

   

  9.  За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необ-ходимо и осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.

   

   

   

  По 5-то Приоритетно направление

   

   

   

   Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

   

   

   

  Цели: 

   

  1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на учениците

   

  2.  Провеждане на дългосрочни ЗАДАЧИ, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и  творческите дейности на под-растващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището

   

  3. Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опас-ностите.

   

  4. Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гаранти-ране   на сигурността и здравето на децата и учениците.    

   

   

   

  ЗАДАЧИ: 

   

  1. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици – Admin-RD,AdminPRO.

   

  2.  Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.

   

  3.  Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството.

   

  4.  Подготовката  на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане на яснота и стабилност на училищната организация.

   

  5.  Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.

   

  6.  Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма.

   

  7.  Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопас-ни условия на обучение и труд в училището.

   

  8.  Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, два пъти годишно, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).

   

  9.  Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на безопасността на материалната база.

   

  10.  Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.

   

  11.  Адекватно здравно обслужване в училището.

   

  12.  Осигуряване на условия за ученическо хранене.

   

  13.  Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците.

   

  14.  Превенция на насилието и агресията сред учениците.

   

  15.  Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.

   

  16.  Изграждане на навици за здравословен начин на живот по време на ранното полово съзряване.

   

  17.  Реализиране на Програма за здравно образование и за екологично образование и екологосъобразно поведение.

   

  18.  Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на нар-котици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.

   

  19.  Внедряване на доброволческа система за обучение и взаимопомощ на ученици.  

   

   

   

  По 6-то Приоритетно направление

   

   

   

   Взаимодействие с родителската общност и обществения съвет

   

   

   

  ЦEЛИ:

   

  1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на уче-ниците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.

   

  2.  Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с ППЗНП.

   

  3.  Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.

   

  4.  Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успева-емост.

   

  5.  Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна инфор-мация за поведението и успеваемостта на учениците.

   

  6.  Развиване на ефективна система от ЗАДАЧИ за преодоляване на про-блема с безпричинните отсъствия

   

  7. Активно участие на родителите в Обществения съвет   

   

   

   

  ЗАДАЧИ:

   

  1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации

   

  2. Повишаване на уменията за работа с родители

   

  3. Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес

   

  4. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители

   

  5. Изпълнение на Правилника за устройство и дейността на училището за ограничаване на безпричинните отсъствия

   

  6.  Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.

   

  7.  Планиране на съвместни дейности с родителите.

   

  8. Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:

   

  ü  за успеха и развитието на учениците в образователно-възпита-телния процес;

   

  ü  за спазването на училищната дисциплина;

   

  ü  уменията на децата за общуване с учениците и учителите;

   

  ü  интегрирането им в училищната среда;

   

  ü  за посещаемостта на учебните часове от учениците;

   

  ü  за отсъствията на ученика от учебни часове,

   

  ü  когато започне процедура за налагане на наказание;

   

  ü  консултира родителите за възможностите и формите за допъл-нителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

   

  9. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдей-ствие на родителите за:

   

  ü  да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

   

  ü  да участват в родителските срещи;

   

  ü  да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на учи-лището;

   

  ü  да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;

   

  ü  да участват в училищното настоятелство;

   

  ü  да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на  учениците;

   

  ü  да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

   

  ü  да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на  ученика;

   

  ü  да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;

   

  ü  намиране на нови форми за общуване;

   

  ü  правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;

   

  ü  присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.

   

   

   

  По 7-мо Приоритетно направление

   

   

   

  Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество

   

   

   

  ЦЕЛИ:

   

  1. Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците

   

  2. Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата

   

  3. Развиване форми на ученическо самоуправление/Ноември – Май/.

   

  4. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.

   

  5. Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси.

   

  6. Популяризиране постиженията на учениците и  учителите.

   

  7. Участие на учениците в проекти.

   

   

   

  ЗАДАЧИ:

   

  1. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:

   

  ü  екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, из-ложби, спортни форуми;

   

  ü  отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;

   

  ü  подчертаване на националната и училищна символика;

   

  ü  участие в обявени регионални и национални конкурси и състе-зания.

   

  3.  Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спо-магат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.

   

  4.  Ефективно работещи клубове по интереси.

   

  5.  Създаване и утвърждаване на ученическия училищен парламент.

   

  6.  Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педа-гогическата колегия.

   

  7.  Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резул-татите от работата с децата  пред родителите.

   

  8.  Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, със-тезания, олимпиади.

   

  9. Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажи-ране на свободното им време.    

   

   

   

  По 8-мо Приоритетно направление

   

   

   

   Подобрения във външната и вътрешна среда на училището

   

   

   

  ЦЕЛИ:

   

  1.  Създаване  на условия за активна образователно-възпитателна дейност с учениците.

   

  2.  Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.

   

  3.  Естетизация на околната среда.

   

  4.  Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика, изкуства, подобряване на учебната материална база.     

   

   

   

  ЗАДАЧИ :

   

  А. Подобрения във външната среда:

   

  1.  Подобряване състоянието на външната среда -  планиране, реализация и поддръжка.

   

  2.  Оформяне на училищния  двор.

   

  3.  Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеж-дане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.

   

  4.  Поддръжка на оградата.

   

  5. Поддръжка и доизграждане на спортната площадка.

   

  Б. Подобрения във вътрешната среда:

   

  1. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинети, класни стаи, коридори др.

   

  2. Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.

   

  3. Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие – изпреварвашо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.  

   

  В. Поддържане на модерна ИКТ среда:

   

   Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето, улесняват     обучението и развитието на преподавателите и ефективността   на   адми-нистрацията. Развитието и съчетаването   на   традиционните   добри преподавателски практики с използването на технологии подпомага изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието. 

   

  1.  Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).

   

  2.  Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образовател-но съдържание.

   

  3.  Осигуряване на алтернативна интернет свързаност.

   

  4.  Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.

   

  5.  Активно участие в електронната свързаност на българските училища.

   

  6.  Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.

   

  7.  Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fiсвързаност) на територията на училището.

   

  8.  Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.

   

  9.  Постоянно поддържане на компютърните зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес.

   

  10.  Въвеждане   на   иновативни   технологии   в   образованието реали-зирано в училището   (интерактивни   дъски, специализирано ИТ оборуд-ване по предмети - музика, технологии и чужди езици).  

   

   

   

  По 9-то Приоритетно направление

   

   

   

  Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”

   

   

   

  Образователната концепция "Учене през целия живот" открива въз-можности пред конкретния човек за динамичен и смислен живот, за лична професионална кариера и добри перспективи. Ученето през целия живот спомага за поддържане на висока конкурентоспособност. Всеки човек трябва да може да се възползва от откритите образователни перспективи по свой собствен избор, което означава, че системите за образование и обучение трябва да се приспособят към индивидуалните потребности и търсения. 

   

     

   

  ЦЕЛИ:

   

  1.  Провеждане на обучение в самостоянелна форма за ученици над 16 години.

   

  2.  Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.

   

  3.  Развитие квалификацията на педагогическия и административния  пер-сонал.    

   

   

   

  ЗАДАЧИ:

   

  1. Развитие на ефективни партньорства с всички квалификационни инсти-туции за практическата реализация на непрекъсната квалификация на учителити и възпитателите.

   

  2. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непре-къснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.

   

  3. Продължаване и даване възможност на повече ученици да се обучават в самостотелна форма на обучение.

   

  4.  Въвеждане на дистанционната форма на обучение в училището.

   

  5. Развитие на разнообразни форми на учене - дистанционно обучение, електронно учене, комбинирано учене (присъствено обучение и изпълнение на самостоятелни задачи).

   

  6.  Разширяване на възможностите за учене в училищната библиотека.

   

  7.  Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите.

   

  8. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН: "Квалификация на директори и учители" с модули "За квалификация на педагогическия персонал" и "За квалификация на директорите на училищата".

   

  9. Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтерна-тивни учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекател-ността на училището.

   

  10. Разширяване на интегрираното чуждоезиково обучение като общ приоритет на ЕС в извънкласни и в извънучилищни форми.

   

  11.  Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, читалища и неправителствени организации.

   

  12.  Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.

   

  13.  Развитие на електронните умения на учители и администрация.

   

  14. Развитие на дистанционни методи за работа и обучение.

   

  15.  Развитие на електронна среда за дистанционно обучение и работа.

   

   

   

  По 10-то Приоритетно направление

   

   

   

   Участие в национални програми и проекти

   

   

   

  ЦЕЛИ:

   

  1. Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми обявени от МОН и покриващи наши потребности.

   

  2. Развитие на конкурентноспособността на училището.     

   

   

   

  ЗАДАЧИ :

   

  Участие в национаните програми:

   

  1.  Квалификация”, чрез която осъществяваме конкретни ЗАДАЧИ за под-готовка на системата за въвеждане на новата структура на средното обра-зование.

   

  2.  „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище", чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвремен-ните технологии в образователния процес.

   

  3.  „Енергоефективно саниране на училищни сгради

   

  4.  „Модернизация на материалната база в училище",

   

  5   „Училището - територия на учениците

   

  6.  „Диференцирано заплащане”

   

  7. Оперативна програма„Наука и образование за интелигентен растеж"

   

  8.  „Закрила на деца с изявени дарби"

   

  9.  Национална програма за по-пълно  обхващане  на учениците в задъл-жителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до обра-зование на тези ученици   без   разлика   по   отношение   на   етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване  на  възможност  за  всеки  да  се  обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение   чрез   следните   оперативни   направления:

   

  ü  "Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците I - VІІ клас в училището”

   

  ü  "Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включи-телно млечно-кисели продукти на всеки ученик в I - IV клас

   

  10.  „Модернизация на материалната база в училище" - модул „Създаване на достъпна архитектурна среда".

   

  11.  „Стипендии на ученици след завършено основно образование".  

   

                                 Фннансиране

   

  Финансовите ресурси се насочват към постигане на целите на училищната образователна политика. През  периода по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование.  Увеличението на финансовите средства ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено образование.

   

   

   

  Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти.

   

  Нашите усилия ще бъдат насочени към:

   

  ü  Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.

   

  ü  Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз.

   

  ü  Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европей-ска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.

   

  ü  Създаване на условия за повишаване притока на публични и част-ни средства към училището.

   

  ü  Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие в управленската и финансовата дейност на училището.

   

  ü  Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни дейности с училищното настоятелство.   

   

   Настоящата Стратегия за развитие на СУ „Асен Златаров” с. Гиген, е изготвена в съответствие с:

   

  ü  Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2016  - 2020г;

   

  ü  Изискванията на ЗПУО;

   

  ü  Правилника за прилагане на ЗПУО;

   

  ü  Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета;

   

  ü  Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства;

   

  ü  Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от вътрешното ни законодателство;

   

  ü  Управленската програма на българското правителство "Хората са богатството на България";

   

  ü  Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество;

   

  ü  Световната програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички";

   

  ü  Закона за закрила на детето;

   

  ü  Националната стратегия на МОН за въвеждане на информа-ционните и комуникационните технологии в българските училища;

   

  Настоящата стратегия е обсъдена и приета за изпълнение на Пе-дагогически съвет № 17 от 07.09.2016 година

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  ЗАПОВЕД № РД 18- 396 / 28.07.2017 год.

   

            На основание чл. 259 от ЗПУО , чл.29б ал. 1 и във връзка с чл. 25 ал. 1,т. 5 от Наредба № 3/ 15. 04.2003г за системата за оценяване и 38, чл. 40 и чл. 41от Наредба № 11/ 01. 09. 2016 г.  за оценяване на резултатите от обучението на учениците, определям График заизпитна сесия август - септември,  комисии за организиране и провеждане и комисии за проверка и оценка на учениците от самостоятелна форма на обучение V-ХІІ  клас за учебна 2016/2017 г., както следва:

                                                                                                                                                                                  

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължител

  ност

  Зала

  Квесторска

  комисия

  Комисия за проверка и оценка

   

  БЕЛ – ЗИП – писмен

  14.08.17 г.

  8.30

  VІІ,

   

  X, XI, XII

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  3

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Л. Георгиева,

  Е. Михайлова

   

  Човекът и природата - ЗП-писмен

  14.08.17 г

  8.30

  V,VІ

  2.00 ч.

  3

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Евг. Маркова,

  Огнян  Георгиев

   

  Психология и логика - ЗП - писмен

  14. 08.17 г.

  8.30

  ІХ

  3.00 ч.

  3

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  П. Монова,

  Й. Николова

   

  Изобразително изкуство – ЗП- писмен

  14.08.17 г.

  13.00

  V,VІ,VII,VІІІ

   

  3.00 ч

  3

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  П. Монова,

  Ели Георгиева

   

  География и икономика – ЗИП-писмен

  15. 08. 17 г.

  8.30

  VІ,VII,VIII,

   

  IХ,Х,ХI,ХII

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Й. Николова, Д. Мушатов

   

  Химия и опазване на околната среда- ЗИП – писмен

  15. 08.17г.

  13.00

  VII,VIII,

   

   XII

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Ели Георгиева,

  Д. Георгиев

   

  Математика – ЗП - писмен

  16. 08.17

  8.30

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  К. Гечевска,

  Д. Георгиев

   

  Изобразително изкуство – ЗП - практически

  16.08.17 г.

  13.30

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  П. Монова,

  Ели Георгиева

   

  Свят и личност -ЗП – писмен            

  17.08.17 г.

  8.30

  ХІІ

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Й. Николова,

  Д. Мушатов

   

  Етика и право- ЗП - писмен

  17.08.17 г

  8.30

  Х

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  П. Монова,

  Й. Николова

   

  Психология и логика – ЗИП - писмен

  17.08.17 г.

  8.30

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  П. Монова,

  Й. Николова

   

  Философия – ЗИП – писмен

  17.08.17 г.

  8.30

  ХI

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Й. Николова,

  Д. Мушатов

   

  ДТИ

  Технологии – писмен

  17.08.17 г.

  8.30

  V,VІ,

   

  VІІ,VІІІ

  2.00 ч.

   

   

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Е. Михайлова,

  М. Николова

   

  БЕЛ – ЗП - писмен

  17.08.17 г.

  14.00

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Л. Георгиева,

  E. Михайлова

   

  История и цивилизация ЗП– писмен

  18.08.17 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х,ХІ

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Петя Монова,

  Д. Мушатов

   

  История и цивилизация – ЗИП – писмен

  18.08.17 г.

  13.00

  V,VI

   

  ІX,ХІ,XIІ

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Петя Монова,

  Д. Мушатов

   

  Информационни технологии – ЗИП – писмен

  21.08.17 г.

  8.30

  V,VІ,VІІІ

   

  Х,ХІ,ХІІ

  2.00 ч.

  3.00 ч.

  5

  О. Георгиев, В. Шекерова

  Д. Георгиев,

  К. Гечевска

   18.

  ИТ – ЗП-

  писмен

  21.08.17

  13.00

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  О. Георгиев, В. Шекерова

  Д. Георгиев,

  К. Гечевска

   

  Свят и личност – ЗИП – писмен

  21.08.17 г.

  8.30

  ХII

  3.00 ч.

  5

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Й. Николова,

  Д. Мушатов

   

  Философия- ЗП писмен

  21.08.17 г.

  8.30

  ХІ

  3.00 ч.

  5

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Й. Николова,

  Д. Мушатов

   

  География и икономика ЗП - писмен

  22.08.17 г.

  8.30

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х, ХІ

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  3

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Й. Николова,

  Д. Мушатов

   

  І ЧЕ АЕ - писмен

  22.08.17

  14.00

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  3

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Д. Пейчева,     В. Георгиев

   

  Химия и опазване на околната среда ЗП– писмен

  23.08.17 г.

  8.30

  VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  3

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Ели Георгиева,

  Д. Георгиев

   

  ІІ ЧЕ : АЕ, ФЕ –

  ЗП - писмен

   23.08.17г.

  14.00

  ІХ,Х

  3.00 ч.

  3

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Д. Пейчева,

  В.Георгиев/АЕ/

  Елия Михайлова, М. Тодорова/ ФЕ

   

  Биология и ЗО -ЗИП - писмен

  24.08.17 г.

  8.30

  X,XI,XII

  3.00 ч.

  5

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Евг. Маркова,

  В. Шекерова

   

  Музика - ЗП-писмен

  24.08.17г.

  8.30

  V,VI,VII,VIII

   

  IX

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  О. Георгиев, К. Гечевска

  П. Монова,

  Ели Георгиева

   

  Информатика – ЗП - писмен

  24.08.17 г.

  8.30

  ІХ

  3.00 ч.

  5

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Д. Георгиев,

  К. Гечевска

   

  Физика и астрономия –ЗП-писмен

  25.08.17 г.

  8.30

  VІІ,VІІІ,

  ІХ,Х, ХІ

  2.00 ч.

  3.00 ч.

   

  О. Георгиев, К. Гечевска

  К. Гечевска,

  Евг. Маркова

   

  Етика и право- ЗИП –писмен

  28.08.17 г.

  8.30

  Х

  3.00 ч.

  3

  Ян. Дачева, Евг. Маркова

  П. Монова,

  Й. Николова

   

  Биология и здравно обр-ние ЗП – писмен

  01.09.08.17 г.

  8.30

  VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х

  2.00 ч.

   

  3.00 ч

  5

  Ем. Йорданова, З. Йочева

  Евг. Маркова,

  Огнян  Георгиев

   

  І ЧЕ РЕ - устен

  01.09.17 г.

  13.00

  ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  0.30 ч.

  3

  -

  Д. Пейчева,

  М. Николова

   

  Музика – ЗП-практически

  01.09.17 г.

  1. 00

  V,VI,VII,VIII

   

  3.00 ч.

  4

  -

  П. Монова,

  Ели Георгиева

   

  І ЧЕ: АЕ, РЕ – ЗП-

  устен

  04.09.17 г.

  8.30

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  0.30 ч.

   

  0.30 ч.

  5

  -

  Д. Пейчева,

  В. Георгиев/АЕ

  Д. Пейчева,

  М.Николова/РЕ

   

  ІІ ЧЕ – АЕ,ФЕ - устен

  04. 09. 17

  14.00

  ІХ,Х

  0.30

  5

  -

  Д. Пейчева,

  В. Георгиев/АЕ

  Елия Михайлова,М.Тодорова/ ФЕ

   

  ФВС - ЗИП-  практически

  04.09.17

  г.

  14.00

  ХІ

  5.00 ч.

  Спортна площадка

  -

  Огнян Георгиев, М.Николова

   

  ФВС – ЗП - практически

  04.09.17 г.

  14.00

  V,VІ,VІІ,VІІІ

   

  3.00 ч.

  Спортна площадка

  -

  Огнян Георгиев, М.Николова

   

  Информатика – ЗП- практически

  08.09.17 г.

  14.00

  IX

  5.00 ч.

  Комп. кабинет

  -

  Д. Георгиев,

  К. Гечевска

   

  Информационни технологии – ЗИП – практически

  11.09.17 г.

  13.00

   

   

  V,VІ,VІІІ,

   

  X,XI,XII

  3.00 ч.

   

  5.00 ч.

  Комп. кабинет

  -

  Д. Георгиев,

  К. Гечевска

   

  ФВС – ЗП -практически

  11.09.17 г.

  13.00

  ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  5.00 ч.

  Спортна площадка

  -

  Огнян Георгиев,

  М. Николова

   

  ИТ – ЗП-

  практически

  11.09.17 г.

  8.00

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  Комп.  кабинет

  -

  Д. Георгиев,

  К. Гечевска

   

   

   

  Изпълнението на настоящата заповед възлагам на членовете на съответните комисии, които се задължават да изпълняват задълженията си съгласно Наредба № 3 за системата за оценяване на учениците и Наредба № 11/ 01. 09. 2016 г. както следва:

   

  1.Комисията за проверка и оценка:

  - да подготви изпитните материали и да ги представи на директора на училището в срок до 07.08.2017 г.;

  - след проверка на изпитните работи да представи протоколите за проверка и оценка на директора на училището в срок до 10 дни след провеждане на изпита по съответния учебен предмет;

   

              2. Квесторската комисия да изпълнява задълженията си съгласно инструктажа на квестор за провеждане на изпит.

   

              3. Класните ръководители до10.09.2017 година да нанесат резултатите на учениците в книгата за резултати от самостоятелната форма на обучение и в личния картон на ученика засамостоятелна форма на обучение.

   

  Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

  Екземпляр от настоящата заповед да се постави на видно място в училищната сграда – за сведение на учениците, полагащиизпити.

   

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

   

  Директор на СУ „ Асен Златаров”  

  с. Гиген

   

   

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

  ЗАПОВЕД

  № РД 18 - 257/ 30.03.2017 г.

          На основание чл. 143 ал. 1,  чл.259 от ЗПУО и чл. 41. ал. 1 от Наредба № 10 от 1. 09. 2016 година и становище на Обществения съвет

   

  ОПРЕДЕЛЯМ:

  План прием за учебната 2017/ 2018 година както следва:

  І. Класове:

   

  Клас

  Брой паралелки

           Профил

  Мин. брой

  Макс. брой

  Първи

  1

  Непрофилирана подготовка

  16

  22

  Пети

  1

  Непрофолирана подготовка

  18

  26

  ІІ. Критерий:

  1.ІІ. Първи клас:

  ü  Децата да са навършили 7 години в годината на записване;

  ü  Дацата да са посещавали ДГ;

  ü  Заявление от родителя;

  ü  Удостоверение за завършена подготвителна група от ДГ.

             2. ІІ. Пети клас:

  ü  Учениците да са завършили успешно четвърти клас;

  ü  Да имат удостоверение за завършен четвърти клас;

  ü  Заявление от родителя за записване на ученика в четвърти клас.

           ІІІ. За учебната 2017/ 2018 година целодневна организация на учебния процес ще се осъществява за всички ученици от І – VІІ клас след подадено заявление от родителя до 15. 06. 2017 година.

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

   

  Директор на СУ „ Асен Златаров” с. Гиген

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ” АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  З А П О В Е Д

  № РД 18-71/06.12.2016 г.

   

   

  На основание чл. 259 от ЗПУО и чл. 14 ал 1, чл.26 ал.1 и ал.2 от Правилника за устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища

   

  О П Р Е Д Е Л Я М

   

  І.Обществен съвет към училището в състав от 5 членове:

  Председател – Цветомира Красимирова Николова – родител на Никол Николова учeничка от VІ клас;

  Протоколчик – Тинка Валериева Петрова – родител на Мая Петрова ученичка от І клас;

  Членове:

  -          Бисер Тошков Киров – представител на Община Гулянци;

  -          Миленка Венциславова Тончева – родител на Дебора Тончева ученичка от VІІI клас;

  -          Мирослав Хариев Яков – родител на Бехайдин Мирославов от VI клас;

  Резервни членове:

  -          Ива Тинчева Иванова – родител на Марая Любомирова уч- ка от ІІІ клас;

  -          Румяна Ганчева Кърчева – родител на Бистра Найденова на уч-ка от 1-ви клас; 

  -          Ваня Иванова Кръстева – родител на Ива Кирчева уч-ка от ІХ клас. 

  Общественият съвет се избира за срок от три години. 

  ІІ.За подпомагане дейността на обществения съвет определям: 

  -          Елия Михайлова – ст. учител БЕЛ. 

  ІІІ. Място за съхраняване на документите на обществения съвет: стая счетоводство. 

              Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение.

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА 

  Директор на СУ „Асен Златаров” с. Гиген